De Hooimijt vertelt
Door De Hooimijt

Dementie: Hoe blijf je in contact

Communicatie kan voor mensen met dementie uitdagend zijn. Soms weten zij niet meer waar het gesprek over gaat, vinden zij het moeilijk om bij het onderwerp te blijven, kunnen zij niet op de juiste woorden komen of begrijpen zij de taal minder goed.

Dat brengt ook voor de naasten moeilijkheden met zich mee. Wanneer u als naaste bij het communiceren een aantal basisregels in gedachten houdt, gaat het vaak een stuk beter.

Bij de benadering speelt uw houding een grote rol. Contact tussen mensen bestaat voor een groot deel uit praten met elkaar. Mensen met dementie kunnen dit steeds minder goed. Daardoor wordt uw lichaamstaal steeds belangrijker. Uw naaste begrijpt u beter als woorden worden ondersteund met gebaren.

Ook is het belangrijk u in te leven in de beleving en gevoelens van degene met dementie. Zij hebben dezelfde gevoelens en behoeften als u en ik. Echter uiten zij zich vaak op een andere manier. De belevingswereld van iemand met dementie verandert. Het ‘eigen leven’ en de identiteit vervagen steeds meer. Het is belangrijk aan te sluiten bij de veranderde belevingswereld en uw benaderingswijze hierop aan te passen. Invoelen in de persoon met dementie houdt in dat u niet probeert diens denken bij te sturen. Hoe verder de dementie vordert, hoe meer deze vuistregel geldt. Het is voor iemand met dementie vaak onmogelijk om uit de beleving te stappen, ondanks dat deze mogelijk onjuist is. Door de dementie kan iemand zijn denkproces niet bijsturen. Het is belangrijk om discussies te vermijden. Probeer niet uw gelijk te halen en spreek de persoon met dementie niet tegen. Als u uw naaste steeds corrigeert, stimuleert dat het gevoel te falen en gaat degene zich boos of onzeker voelen. Door aan te sluiten bij de belevingswereld laat u de persoon met dementie in zijn waarde.

Als u meer wilt weten over communicatie bij dementie, kunt u terecht bij Dementheek Emmen en/of zich aanmelden voor de cursus ‘Dementie en nu’, zie voor meer informatie www.zorggroepdehooimijt.nl.