PVV Emmen: Emmer wijken veranderen in shariadriehoek

Emmen - Een tuigvrije gemeente; dat moet Emmen worden. En wie straatterroristen helpt, moet de stad uit. Net als de terroristen zelf.

Bovendien mogen niet nog meer wijken veranderen in een zogeheten shariadriehoek. Verder moet er een referendum komen bij grote projecten en moeten de cultuursubsidies worden afgeschaft.

Dit staat te lezen in het concept verkiezingsprogramma, Duidelijke Taal van de PVV Emmen. De partij van Geert Wilders doet met onder meer deze punten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De partij wil nadrukkelijk actie ondernemen tegen de in haar ogen dreigende islamisering van de gemeente Emmen.

Hoofddoekjes

De PVV stelt dat hoofddoekjes steeds meer het straatbeeld domineren en velen zich een vreemdeling voelen in eigen dorp. Ook stelt de Partij van de Vrijheid klaar te zijn met hen die Emmen hebben verkwanseld. Verder wil de nieuwe fractie futuristische bouwplannen in Emmen om zeep helpen. Wat de Emmer dorpen betreft, stelt de partij dat de bereikbaarheid moet verbeteren en elk dorp tenminste een basisschool moet hebben.