Bewoners Bensingecamp doeken burgerwacht op

Emmen – De extreme overlast in de Bensingecamp en omgeving in Angelslo is voorbij en het is er weer prettig wonen.

Dat zegt Kees Dijkstra, vorig jaar medeoprichter van de tien man sterke burgerwacht bestaande uit wijkbewoners die de overlast meer dan zat waren. Ze hadden weinig vertrouwen in de aanpak van gemeente en politie. De buurtbewoners klaagden over aanhoudende drugs- en geluidsoverlast, wildplassers en vervuiling. Later startte Dijkstra met andere wijkbewoners een speciaal meldpunt waar alle Emmenaren hun overlast kunnen melden. Dat meldpunt bestaat nog steeds en de klachten worden direct doorgeven aan politie, gemeente of woningbouwcorporatie Lefier.

Einde burgerwacht

Volgens Dijkstra is de burgerwacht al een tijdje opgeheven en er is regelmatig en goed overleg met de gemeente Emmen, politie en Sedna. ‘We kwamen vorig jaar in actie omdat er niet naar ons geluisterd werd. Het was echt een noodkreet. We worden nu overal bij betrokken. We zitten in de wijkvereniging, bij het overleg met de wijkagent en praten regelmatig met de wethouder. Ook denken we samen met Lefier na over de toekomst van onze wijk. Wij, als ervaringsdeskundigen, zijn nu een serieuze overlegpartner geworden. Onze actie heeft dus zin gehad,’ kijkt Dijkstra terug. Hij roept zijn wijkgenoten op ook actief te worden in hun omgeving. ‘Leegstand gaat bijvoorbeeld een probleem worden door de vergrijzing. Afwachten is niet de oplossing. We moeten samen met onder meer Lefier nu aan de slag met de toekomst. Samen de schouders eronder.’

Kinderen spelen weer buiten

Dat er in Angelslo nog steeds sprake is van overlast, ontkennen de bewoners niet. ‘De wijk is niet perfect en dat wordt het ook nooit. In onze buurt kunnen de kinderen weer veilig spelen. Afgelopen voorjaar was er voor het eerst in jaren weer een buurtbarbecue. Dat was volgens de bewoners vroeger onmogelijk vanwege alle herrie schoppende en overlast veroorzakende verslaafden.’