Grittologie
Door Roel Grit

De atoombom van Kim Jong-un

Als je thuis in een vuurkorf een stuk hout verbrandt, lijkt de houtmassa in het niets te verdwijnen. In werkelijkheid reageren moleculen in het hout met zuurstofmoleculen uit de lucht, waarbij de gevormde gassen in de lucht verdwijnen.

Hierbij komt warmte vrij. Bij weging van alle stoffen blijkt dat de massa – het gewicht – van alle gassen ná de verbranding gelijk is aan de massa van het hout en de zuurstof vóór de verbranding. De scheikunde noemt dit de 'wet van behoud van massa”. Moleculen bestaan uit atomen en bij een chemische reactie rangschikken de aanwezige atomen zich slechts tot nieuwe moleculen. Hierbij verdwijnt er geen massa. Dit geldt voor roesten van ijzer, hard worden van cement, het bakken van een ei en alle andere chemische reacties.

De wet van behoud van massa geldt echter niet bij kernreacties. Kernreacties vind je in kerncentrales, in de zon en … in een atoombom. Bij een atoombom gaan atomen “kapot” en daarbij verdwijnt er wél massa. De verdwenen massa wordt volledig omgezet in energie, heel veel energie. Dat gaat volgens de beroemde formule E = m x c2 van Einstein. Hierin staat E voor de energie die vrijkomt en m voor de massa die verdwijnt. Het venijn zit hem in c2 (c kwadraat), want c is de lichtsnelheid en die is groot. Daardoor is c2 (c maal c) nog veel groter, namelijk een negen met zestien nullen!

Door dit astronomische getal komt in een atoombom veel energie vrij, terwijl maar weinig massa verdwijnt. Zo verdween in 1945 bij de kernexplosie van de atoombom op Hiroshima slechts 0,6 gram massa, niet veel meer dan de massa van een paperclip! Deze 0,6 gram werd volgens de formule van Einstein volledig omgezet in energie, de kernexplosie vaagde de stad weg en veroorzaakte ruim 100.000 doden.

Kim Jong-un van Noord Korea beschikt sinds kort over een twintig keer zo sterke atoombom als die op Hiroshima. Un provoceert aartsvijand Amerika met dit wapentuig, terwijl president Trump over meer dan 5000 kernwapens beschikt. Met een door applaus verwende dertiger in Noord Korea en een onberekenbare, zeventigjarige patser in Amerika aan de atoomknoppen is dit geen geruststelling.