‘Geen kerst in je bikini’

Emmen – Alle zeilen moeten bijgezet worden wil de gemeente Emmen de opgave halen om in 2050 volledig energieneutraal te zijn.

Dus fossiele brandstoffen als olie en gas in de ban. Dus geen kachels of gasfornuizen in je huis of een benzinestation langs de weg, zoals fractievoorzitter Auke Oldenbeuving het schetste tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag. Die avond werd de door de raad later aangenomen energienota van de gemeente besproken. Alleen D66 en GroenLinks stemden tegen. 

Zinnetje

Ambitieus, maar noodzakelijk, daar waren alle fracties het wel over eens wat betreft de doelstelling van de nota. Hans Hoek van D66 gaf als eerste een voorschot door een amendement en een motie in te dienen. De eerste was bedoeld om mensen geen valse hoop te geven over windmolens. In de nota staat namelijk een zinnetje waarin gesteld wordt dat als de kans zich voordoet, er een alternatief wordt gevonden voor windenergie. Volgens D66, die het amendement indiende met GroenLinks en VVD, is een mix van duurzame energiebronnen nodig voor een betrouwbare levering van energie. De motie, ingediend met GroenLinks, behelsde een voorstel het bedrijfleven om alternatieven te onderzoeken voor aardgas, zoals geothermie, biogas en waterstof. Ruim 60 procent van alle energie als aardgas wordt namelijk gebruikt door bedrijven en instellingen in de gemeente Emmen. 

Het amendement haalde geen meerderheid in de raad. De motie werd door de gehele raad, met uitzondering van de VVD, aangenomen.

5 voor 12

Bernadette van der Woude van GroenLinks vond dat de gemeente nog wel een tandje mocht bijzetten. De nadruk lag volgens haar op gasloos bouwen en zonne-energie, maar volgens haar is er meer nodig. De technologie wat betreft windenergie staat niet stil.’ Alternatieven zijn nodig. ‘Anders vieren we straks kerst in onze bikini.’ Oldenbeuving van het CDA stelde dat het ‘5 voor 12’ was. ‘Bewustwording is daarom de sleutel. Als er nog steeds figuren zoals Trump kunnen kwaken dat klimaatverandering niet bestaat, dan mag de raad wat ons betreft er nog wel een schepje boven op doen. Deze nota is slechts een eerste stap.’

Prikkel

De PvdA vroeg zich bij monde van Trijntje Hummel hardop af of de uitbreiding van het aantal zonnepanelen vooral op daken van gebouwen zou kunnen plaatsvinden. ‘De overlast voor het buitengebied blijft beperkt en zo gaat zonne-energie niet ten koste van landbouwgebied.’ Marcel Poelman van Wakker Emmen vond dat er voor bewustwording van duurzame alternatieven er soms een financiële prikkel nodig is. ‘Voelt het college er iets voor om bij nieuwbouwwoningen geen leges in rekening te brengen?’

Gemiste kans

Een gemiste kans, zo noemde Johan Scheltens het aan de kant zetten van goede initiatieven, zoals de aanleg van warmtenetten. De VVD gooide dit laatste balletje vorig jaar ook al op.  ‘In het Westland loopt er nu een pilot. Dat had in Emmen kunnen zijn.’

Pionieren

Wethouder René van der Weide beaamde dat de doelstelling ambitieus en de opgave behoorlijk is. ‘Daar is iedereen wel van overtuigd.’ Maar Emmen zit volgens hem niet bepaald stil. Hij noemde Emmerhout die als eerste wijk energieneutraal in 2050 dient te worden en de plannen voor een grensoverschrijdend windpark in samenwerking met de Duitse gemeente Haren. ‘Maar de route naar energieneutraal tik je nou eenmaal niet in op een tomtom. Het is ook pionieren en onderweg je kansen pakken.’