Provincie doet archeologisch onderzoek langs N34

Coevorden / regio - Langs de N34, vanaf de N381 tot aan de afslag Coevorden-Noord zijn veldteams van de provincie Drenthe al dagen bezig met archeologisch onderzoek. Dat houdt verband met de geplande verdubbeling van de N34.

De onderzoekers zijn actief op plekken waar archeologische interessante resten te verwachten zijn, zo blijkt uit vooronderzoek.

Om te voorkomen dat waardevol erfgoed ongezien en voorgoed verdwijnt, vindt voorafgaand aan de werkzaamheden archeologisch booronderzoek plaats.  Booronderzoek is een beproefde methode voor het opsporen van archeologische resten zonder daarbij de bodem te verstoren.

Circa 1 tot 2 meter onder het maaiveld

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een aantal veldteams van twee archeologen die handmatig boringen uitvoeren tot een diepte van circa 1 tot 2 meter onder het maaiveld. Afhankelijk van de uitkomsten van het booronderzoek kan aanvullend, gravend onderzoek nodig zijn. Daarbij kan men overigens een kijkje nemen.

De komende twee tot vier weken zijn de onderzoekers nog zeker bezig.