Actiegroep start petitie tegen kindermisbruik bij Jehovah’s Getuigen

Emmen – Vanaf eind juli verscheen in het landelijke dagblad Trouw een reeks artikelen over seksueel misbruik van kinderen binnen de Jehovah’s Getuigen.

Volgens bronnen in deze krant worden slachtoffers monddood gemaakt en hebben daders, zelfs als ze bekend hebben, vrij spel. Trouw sprak met slachtoffers, leden, en ex-leden van de Jehovah’s Getuigen. Het hoofdkantoor van de Jehovah's staat in Emmen. Een ‘paradijs voor pedofielen’, zo bestempelt een van de geïnterviewden de organisatie, die volgens deze bronnen een eigen rechtssysteem hanteert als het aankomt op seksueel geweld tegen kinderen. Een van de slachtoffers is Claire *. Tussen haar 4e en 37e ervoer zij misbruik, verkrachting, aanranding en geweld. Haar eigen ouders spelen een grote rol bij dat misbruik. Zij heeft zich aangesloten bij een actiegroep die middels een petitie de Tweede Kamer wil bewegen om onderzoek te doen naar het systeem binnen deze geloofsgroep.

Rechter

Volgens Claire werken de Jehovah’s met een eigen rechtssysteem. Ze legt uit: ‘Wie seksueel misbruikt is, mag zich melden bij een ouderling of kringopziener. Zij fungeren bij deze zaken als een soort rechter. Als je geluk hebt wordt er ook contact gezocht met de dader. Mocht die ontkennen, dan gebeurt er niets. Dan doet jouw verhaal er niet meer toe.’ Bovendien moeten er minimaal 2 getuigen het verhaal van het slachtoffer kunnen bevestigen. Onmogelijk, want seksueel misbruik gebeurt altijd in het geheim, aldus Claire. ‘Of het zijn mededaders.’ Zelfs als de beschuldigde bekent, heeft dit weinig tot geen verstrekkende gevolgen voor de misbruikpleger. ‘Het was een ongelukje, het spijt me, iedereen is zondig, ik kon me niet bedwingen: na een dergelijke uitspraak is de zaak ook beklonken. Want er is toch spijt betoond?’

Verbanning

Vervolgens worden dader, slachtoffer en de ouders gedwongen hun mond te houden. ‘Binnen de gemeenschap zelf wordt er verder met geen woord over de zaak gerept. Niemand is dus op de hoogte.’ Sommige daders verhuizen naar een andere gemeenschap binnen Nederland. De meest extreme maatregel die de Jehovah’s kunnen toepassen is verbanning uit de gemeenschap. Maar ook in dat geval wordt de reden voor uitsluiting niet bekendgemaakt. ‘Zo’n persoon loopt dan wel vrij over straat zonder dat iemand iets weet over diens achtergrond. Niet alleen de kinderen binnen maar ook buiten de organisatie lopen dan gevaar. Daarom is dit een probleem wat iedereen aangaat en niet alleen de Jehovah’s Getuigen.’

Rotte appels

Voor Claire onderstreept dit laatste gegeven het belang van de petitie. ‘Of je nou in het onderwijs of in de dienstverlening met kinderen zit; wettelijk ben je verplicht om ze te beschermen. Binnen religieuze organisaties moet dat ook worden gewaarborgd. Daarom willen we dat de politiek hierin actie onderneemt. Onderzoek is daarom nodig.’ Hoewel Claire zelf al 15 jaar is uitgeschreven, is de petitie niet bedoeld als een aanval op het geloof. ‘Ik geloof dat veel aanhangers keurige mensen zijn. Maar er zitten enkele rotte appels tussen, die door deze handelswijze praktisch vrij spel hebben, ook op alle kinderen buiten de organisatie!  Dat moet gestopt worden. In het belang van de slachtoffers en eigenlijk alle kinderen roepen wij op om te tekenen.’

Onberispelijk

Het Wachttorengenootschap laat in een schriftelijke reactie weten dat ‘onze geloofsgemeenschap zich al vele tientallen jaren inzet om ouders adequate informatie te verschaffen om hun kinderen te beschermen en slachtoffers van kindermisbruik de nodige geestelijke zorg te verlenen’ en er verder alles aan doet om ‘kindermisbruik tegen te gaan.’ Verder wordt er alles aan gedaan om ‘de gelederen zo onberispelijk mogelijk te houden met gebruikmaking van verbanning van onberouwvolle kwaaddoeners als het uiterste middel. Ambtsdragers die zich aan seksueel misbruik van kinderen schuldig maken, worden met onmiddellijke ingang uit hun ambt gezet zonder vooruitzicht op een nieuwe aanstelling. Slachtoffers van kindermisbruik worden verder gewezen op hun recht om aangifte te doen bij de politie.’

De petitie is te vinden op https://onderzoekinwachttorengenootschap.petities.nl.

*Uit privacy- en veiligheidsoverwegingen is de naam in dit artikel gefingeerd.