Collectie Brands oriënteert zich op apart museum voor Emmer industrieel erfgoed

Nieuw-Dordrecht - Museum Collectie Brands in Nieuw Dordrecht gaat zich de komende tijd inzetten voor het opsporen, verwerven en het behoud van het industrieel erfgoed binnen de gemeente Emmen.

Het museum heeft daartoe het initiatief genomen en dit kenbaar gemaakt  tijdens een werkbezoek van burgemeester Eric van Oosterhout aan het museum. Het initiatief is door hem positief ontvangen. Binnenkort start een initiatiefgroep die een rol gaat spelen om industrieel erfgoed van Emmen in de spotlights te krijgen. Met hulp van gemeente, bedrijfsleven en andere instellingen, hoopt Collectie Brands belangwekkend industrieel erfgoed, alsmede de toelichtende informatie en geschiedenis daar achter, te lokaliseren  en veilig te stellen.

Een en ander zou wellicht kunnen uitmonden in een apart museum industrieel erfgoed in Emmen in overeenstemming met haar status van grootste industriestad in het Noorden.

Onlangs ontving Museum Collectie Brands zes vitrines met voorwerpen van  NIRA/Ericsson/Plantronics, nadat het laatste bedrijf de deuren sloot en het gebouw ontruimd moest worden. De voorwerpen geven de geschiedenis weer van de pieper op sigarettenpakje-formaat van toen tot de meest geavanceerde bluetooth gestuurde oorschelpjes van nu. 

Door de schenking ontstond het idee, dat Emmen sinds 1950 zich ontwikkeld heeft tot de grootste industriestad van het noorden. Met grote bedrijven als Honeywell en Draka, later Teijin, die een interessante geschiedenis aan industrieel erfgoed binnen zijn grenzen moet herbergen. Net zoals bij Ericsson/Plantronics zijn bij veel bedrijven binnen de gemeente de afgelopen decennia producten ontwikkeld met een wereldwijde betekenis.