Emmen overdenkt aanpak overlastgevers na schrappen gemeenteboerderij

Emmen – De gemeente besloot vorige maand de gemeenteboerderij te schrappen als opvanglocatie voor verwarde personen. Maar daarmee is het probleem van de overlast die deze mensen veroorzaken niet verholpen.

Bedoeling was om in de boerderij maximaal vijf mensen te huisvesten die voor overlast zorgen in vooral de wijk Angelslo. Bewoners van de Delftlanden en bedrijvenpark Waanderveld waren bang voor overlast en gingen in verzet. De gemeente Emmen legde zich neer bij die bezwaren. Het college kondigde wel aan om op zoek te gaan naar iets anders.

Tot in de wortels

Niet meer dan logisch, want de problematiek blijft, aldus wethouder Jan Bos. ‘De gemeente wil inzetten op meer bemiddeling en meer begeleiding.’ Momenteel loopt er al een specialistisch team door de wijk Angelslo die door wil dringen tot in de wortels van de lokale samenleving en de heersende ongemakken en klachten die er leven. Ook bestaat er binnen de wijk een meldpunt om overlast aan te geven. Volgens Bos wordt gekeken of en hoe die begeleiding een tandje kan worden bijgezet.

Skaeve Huse

Dat hoeft overigens niet uit te sluiten dat er alsnog een aparte locatie voor overlastgevers komt. ‘Je kunt denken aan het Deense concept van Skaeve Huse. Deze wijze van huisvesting is in Denemarken al jaren een maatregel die wordt toegepast bij mensen die zware overlast veroorzaken. De Denen begonnen in 1999 met een pilot met daklozen en andere achterstandsgroepen met drank- of drugsproblemen. Voorwaarde is wel dat  kandidaten afspraken nakomen en niet gewelddadig zijn. Het gaat hierbij om kleine huizen van maximaal 50 vierkante meter die op afstand van reguliere huizen staan. Op die manier kunnen de bewoners er hun eigen leefstijl op nahouden. In het Deense voorbeeld houdt een sociale beheerder verder dagelijks een oogje in het zeil.

Achterhoofd

In Nederlandse steden zoals Tilburg, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Kampen zijn al positieve resultaten geboekt. Of een dergelijke voorziening in een bestaand pand wordt ondergebracht of op een nieuwe locatie verrijst, is de vraag. Bos zegt dat de gemeente deze optie in het achterhoofd houdt.

Aso-wet

Dankzij de per 1 juli ingevoerde zogenoemde ‘aso-wet’ heeft de gemeente overigens ook meer handvaten gekregen om in te grijpen, stelt Bos. Die regelt dat een burgemeester sneller kan ingrijpen bij plaatselijke relschoppers of treiterburen. Mensen kregen tot vorige maand vaak een waarschuwing. Alleen in het geval van huiselijk geweld konden mensen uit hun woning worden geplaatst. De rechter besliste in die gevallen meestal. De burgemeester krijgt vanaf nu de hoofdrol en kan overlastgevers sterker aansturen op het verbeteren van hun gedrag. 

Onderwerp van discussie

Hoe het alternatief er dus uit gaat zien, is nog onderwerp van discussie. De gemeente werkt er naar toe en neemt alle opgedane ervaringen mee. Het blijft dus voorlopig bezien of er toch een plek voor overlastgevers komt. Op later termijn moet daar meer duidelijkheid over komen. Of dat voor dit jaar zal zijn, kan Bos niet aangeven. Gezien de ernst van de situatie, zit de gemeente er boven op, aldus de wethouder.