Engelstalige hotelschool trekt buitenlandse studenten aan

Emmen / regio - Het Associate Degree (tweejarig hbo) van Stenden Hogeschool in Emmen is momenteel landelijk onderwerp van discussie. Het trekt minder studenten dan verwacht en is nog teveel een zijspan van de vierjarige bacheloropleidingen.

Een recent wetsvoorstel geeft het Associate Degree een zelfstandige status. Voor een succesvol voorbeeld van het tweejarig hbo kan de minister terecht bij International Hospitality Management in Emmen.
Opa heeft het over de hts en de heao. Je ouders spreken van hbo. Jij hebt het over je bachelor. In alle drie de gevallen hebben jullie het over het hoger beroepsonderwijs. Naast de vierjarige bacheloropleidingen, kent het Nederlands onderwijs sinds 2006 ook het Associate degree (AD), oftewel tweejarig hbo.

Onbekend maakt onbemind

De instroom in het Associate Degree bedroeg voor heel Nederland in 2016 ruim 2000 studenten, wat in het niet valt bij de 100.000 studenten die vorig jaar met een hbo-opleiding begonnen. Onbekend maakt onbemind, zo luidt de conclusie. Stenden Hogeschool trekt relatief veel AD-studenten en moet in absolute aantallen alleen de Hogeschool van Rotterdam en Avans Hogescholen voor laten gaan. Zes van de D-opleidingen van Stenden worden in Emmen aangeboden.

Doorstroom naar bachelor

Het Associate Degree International Hospitality Management is het vlaggenschip van de AD-opleidingen in Emmen. Momenteel staan er 140 studenten ingeschreven bij de Engelstalige opleiding. In tegenstelling tot veel andere AD-opleidingen die vooral mbo'ers trekken, komt de helft van de binnenlandse instroom van de hotelschool in Emmen van havo of vwo. Als ze het AD-diploma eenmaal hebben behaald, stromen drie van de vier studenten door naar de bachelor, vaak naar de Stenden Hotel Management School in Leeuwarden. De praktijkonderdelen van de opleiding worden onder meer uitgevoerd in restaurant Stones, een samenwerking met het Drenthe College.

Studenten van Zwartemeer tot Suriname

Wie zou denken dat de instroom voornamelijk uit lokale studenten bestaat, komt bedrogen uit. Elf van de twaalf Nederlandse provincies zijn onder de studenten vertegenwoordigd. En ook de studenten uit het buitenland weten de Engelstalige AD-opleiding steeds makkelijker te vinden. De studenten waarderen vooral de docenten, die vaak uit de praktijk komen. In de Nationale Studenten Enquête kregen de docenten nergens een hoger cijfer van hun studenten dan op deze opleiding in Emmen.