De Hooimijt vertelt
Door De Hooimijt

Dementie op jonge leeftijd

Bij dementie denkt men meestal aan ouderen. Dat dementie ook op jonge leeftijd voorkomt, is vaak niet bekend. In Nederland zijn ongeveer 12.000 mensen met dementie jonger dan 65 jaar.

De problemen worden op jongere leeftijd niet altijd direct herkend als kenmerken van dementie. Gedragsveranderingen vallen veelal meer op dan geheugenproblemen.

Jonge mensen met dementie vervullen vaak nog een actieve rol in de maatschappij, denk hierbij aan het hebben van een baan en gezin (met jonge kinderen). Zij kunnen problemen ervaren in hun maatschappelijke rollen. Op den duur zullen zij hun positie als kostwinner of opvoeder en verantwoordelijkheden als geldzaken of autorijden moeten opgeven. Dit gaat gepaard met een ingrijpend verliesproces.

De belasting van de naasten is groot. Er ontstaan problemen doordat jonge mensen met dementie zich vaak koste wat kost staande proberen te houden. Doordat het ziekteproces bij iemand die jonger is sneller verloopt dan bij iemand die ouder is, loopt de omgeving van de persoon met dementie steeds achter de feiten aan. Er kan behoefte zijn aan ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van dagbesteding.

Huidige dagbestedingsvormen sluiten minder goed aan bij jonge mensen met dementie doordat er duidelijke verschillen zijn met ouderen met dementie. Zorggroep de Hooimijt is bezig met het oprichten van dagbesteding voor jonge mensen met dementie afgestemd op hun specifieke behoeften en interesses. Binnenkort dient Zorggroep de Hooimijt hiervoor een plan in bij de gemeente Emmen en Borger-Odoorn.