Medewerkers CQ slijpen de messen

Emmen - ‘Wellicht moeten jullie je bronnen nog eens goed checken’, sprak wethouder Jisse Otter in maart de aanwezige journaille toe tijdens een commissievergadering. Een dagvaarding van de rechtbank was nog steeds niet op zijn bureau geploft.

 De Emmer wethouder maakte die opmerking nadat meerdere media, waaronder Emmen.Nu, gemeld hadden dat de oud-medewerkers van CQ aangifte hadden gedaan tegen de gemeenten Emmen en Coevorden. De wethouder kan echter nog niet rustig slapen. Op de achtergrond worden de messen namelijk geslepen.

Waar ging het ook alweer om? Leggen we uit. Volgens een groep bestaande uit ongeveer 40 voormalige personeelsleden is er sprake van fraude bij het faillissement van het kunstencentrum dat zich in juli 2014 voltrok. Tegen beide gemeenten is daarom in januari aangifte gedaan.

Leuk centje

Volgens de groep hebben de gemeenten bewust aangestuurd op en financieel een belang bij een voortijdig einde van CQ. In 2013 vond er een statutenwijziging plaats, die de banden van het kunstencentrum met de gemeenten doorsneed. Volgens hen gebeurde dit onder druk, want het kunstencentrum zat diep in de schulden. De gemeente stelde volgens de oud-medewerkers voor om de schuld om te zetten in een hypotheek op het CQ-gebouw in Emmen en daar een 25-jarige lening tegen over te plaatsen.

Voorwaarde was wel dat een nieuwe cao moest worden geaccepteerd, stelden de leerkrachten in november in deze krant. Vervolgens eisten de gemeente de schuld in korte tijd op, waarna CQ alsnog ten onder ging, aldus het oud-personeel. Volgens de medewerkers, die prompt geen recht meer hadden op doorbetaling van loon, uitkeringen en begeleidingstrajecten naar nieuw werk, hebben Emmen en Coevorden bewust CQ de nek omgedraaid om er zelf een leuk centje aan over te houden.  Pogingen om met beide gemeenten om tafel te komen om alsnog een betere deal voor de medewerkers te bewerkstelligen zijn tot nu toe door de overheden afgehouden. Men wacht de afwikkeling van de boedel door de curator af.

Soelaas

Jurist Mark Gerrits van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond staat samen met de FNV Kunstenbond de voormalige CQ’ers bij. Inmiddels hebben zij Ernest Claassen van het Zwolse advocatenkantoor CKV in de arm genomen om alle bestaande documentatie en correspondentie rondom het faillissement van het kunstencentrum tot in de puntjes na te pluizen. Doel is en blijft om de oud-medewerkers te voorzien van een fatsoenlijke financiële compensatie. ‘De boedel zal naar alle waarschijnlijkheid weinig soelaas brengen voor de CQ’ers, dus kijken we bij welke instanties wel wat valt te halen’, aldus Claassen. ‘Dan kom je al snel uit bij de gemeenten Coevorden en Emmen.’

Krap

Claassen en Gerrits menen een grote troefkaart te hebben met de garantieverklaringen die beide gemeenten afgaven ten tijde van de oprichting. Dat gebeurde tijdens het samengaan van de Stichting Muziekschool Emmen en Streekmuziekschool Coevorden in 1999 tot CQ. Met die toezegging spraken beide gemeenten af mogelijke tekorten jaarlijks aan te vullen. In 2009 vindt echter een eerste grote wijziging plaats in het financieringsmodel van CQ.

Gerrits: ‘De gemeente Emmen geeft bureau Hordijk en Hordijk in Culemborg opdracht om andere wijze van bekostiging te onderzoeken. De keuze viel op budget gestuurde contractfinanciering.’ Volgens Gerrits werkt dat als volgt: ‘Als gemeente wordt een keuze gemaakt in de hoeveelheid diensten die zij wensen af te nemen. Vervolgens geven ze dat pakket een bepaalde waarde en dat is dan het budget.’ Volgens Claassen werkt dat erg krap: ‘Bij het mogelijke uitvallen van opdrachten, liep het kunstencentrum meteen een verlies op, die in het verleden werd gedekt.’ In de nieuwe situatie gebeurde dat dus niet meer. Met als gevolg dat er tekorten optraden en CQ langzaam maar zeker in de problemen kwam.

Publieke taak

De statutenwijziging in 2013 pakte extra zuur uit voor de medewerkers. Die waren in een klap, zoals eerder aangegeven, hun financiële zekerheden kwijt, waaronder loon en pensioen. Volgens Gerrits en Claassen rijmt dat gegeven maar moeilijk met de enorme vinger die de gemeenten bij het kunstencentrum in de pap hadden. Claassen: ‘De participerende rol van Emmen en Coevorden was enorm groot. De gemeenten droegen bij aan de exploitatie, namen de administratie voor hun rekening, hadden invloed op de hoogte van de lesgelden, stelden begrotingen op en vast en wezen bestuursleden aan.’

Gerrits: ‘Eigenlijk zijn we steeds meer geneigd om te zeggen dat er een publieke taak werd vervuld. De muziekschool was onderdeel van het gemeentelijke apparaat, kun je stellen. De medewerkers hadden dezelfde rechtspositie van die van een ambtenaar.’ Met deze laatste wijziging voltrekt zich een patroon, zegt Gerrits. ‘De gemeenten willen van CQ af.’ De groep medewerkers gaat echter nog steeds uit van de oude rechtspositieregeling uit 1999. Slechts twee bestuursleden hebben namelijk de statutenwijziging bekrachtigd, terwijl een voltallig bestuur, bestaande uit vijf mensen, dit echter mag doen. De wijziging kan dus nooit van kracht zijn geweest, stelt Gerrits.

Enkele Emmer politieke partijen stelden in 2014 dat CQ  in de loop der jaren uitgegroeid was tot een organisatie met een te grote overhead en een  aanbod aan producten en diensten sluit niet meer aan op wat het publiek tegenwoordig wil. Terwijl martktconform denken en handelen in het cultuurbeleid van de toekomst cruciaal wordt, werd gesteld. ‘De tijden van eindeloze subsidies zijn echt voorbij’, aldus onder meer de VVD, die al vooruitkeek naar de oprichting van een nieuwe organisatie ‘die de broek wel kan ophouden.’

Knutselkluppie

Gerrits krabt zich bij die opmerkingen achter de oren. ‘Hoeveel overhead is er nodig bij een organisatie met circa 70 hoogopgeleide mensen in dienst, die hun werk doen na schooltijd, over meerdere gemeenten met meerdere leslokalen’, vraagt hij zich hardop af. ‘Het is niet  het knutselkluppie , maar een organisatie waar door professionals een leeromgeving werd neergezet voor kinderen, jongeren, volwassenen in elk hun stadium van persoonlijke ontwikkeling.’

Controlerende taak

De gemeente had volgens hem verder hun controlerende taak sterker kunnen oppikken door kritisch jaarrekeningen van CQ Emmen te leggen naast begrotingen. binnen de gekozen opzet was er voldoende ruimte voor toezicht en controle door de gemeenten, stelt hij ‘Dat zij, zoals ik het zie,  hierin een stuk hebben laten liggen , mag duidelijk zijn.’

Wat betreft de producten die niet meer zouden aansluiten op de publieke wens, kan Gerrits kort zijn.  ‘Tot op de dag van vandaag heb ik geen onderzoek aangetroffen waaruit de aansluiting mist  tussen wensen van de klant en het aanbod van CQ Emmen.

Geen consistentie

De VVD gaat volgens de jurist nogal snel voorbij aan de doelstelling die  destijds mede door hen- werd geformuleerd: een publieke taakinvulling door CQ Emmen. ‘Ik begreep dat de Kunstbeweging  (opvolger van CQ) een forse subsidie ontvangt van de gemeente Emmen . Ook de VVD heeft daar naar mijn weten mee ingestemd. Er wordt dan toch ook op kosten van de gemeenschap een broek opgehouden? Kortom: ik zie geen consistentie in hun visie.’

Overheid kan niet failliet

Claassen: ‘Maar op een gegeven moment loopt de exploitatie slecht. Het geldtekort leidt tot uitstel van betaling, die door de curator is omgezet in een faillissement. De oud-medewerkers beroepen zich daarom op die garantiestellingen, die de gemeente moeten aanzetten op het aanzuiveren van middelen. Claassen: ‘Emmen en Coevorden deelden ons mee, dat ze die hebben ingetrokken. Maar dat kun je dus niet eenzijdig doen. Bovendien hebben we nog geen collegebesluit of soortgelijke documentatie gezien die deze stap bevestigd. Bam, dan zit je meteen in de juristerij.’ De advocaat noemt het onvoorstelbaar dat CQ failliet gaat. ‘Feitelijk is er een overheidslichaam failliet gegaan. Dat kan helemaal niet.’ Gerrits: ‘Van enige sociale regeling is geen sprake. Die mensen zijn gewoon ijskoud de bijstand ingeschoven.’

Tijdrovend

Inmiddels heeft de groep ex-medewerkers aangifte gedaan bij het FIOD. Dat Otter daar nog niets van heeft gemerkt, kan kloppen, aldus Claassen. ‘De officier van justitie heeft het dossier in behandeling, maar het zou nog jaren kunnen duren voordat de zaak voor de rechter komt. Dat heeft nou eenmaal te maken met de hoeveelheid zaken die op de rol staan.’ Maar de wethouder kan er op rekenen dat de dag van de zitting elke dag een stukje dichterbij komt. Claassen en Gerrits hopen echter dat het zo ver niet zal komen. Claassen: ‘Ik kan me niet voorstellen dat de gemeenten zitten te wachten op een tijdrovende zaak, die miljoenen aan belastinggeld opslorpt en een hoop negatieve publiciteit met zich meebrengt.

Geen kat in het bakkie

In de tussentijd werken de heren zich door onmetelijke pakken papier. Raadsstukken, raadsbesluiten, overeenkomsten, verklaringen, rapporten, correspondentie: alles wordt in een overzichtelijk geheel gegoten, zodat de rechter straks een keurig overzicht mag verwachten van de gehele gang van zaken, aldus de twee. Claassen: ‘Het draait hier om een veelomvattend feitencomplex, waarbij een enorme hoeveelheid spelers zijn betrokken: naast de gemeenten, zijn dat bestuursleden, bonden, curatoren, advocaten en andere schuldeisers. Nee, het is geen kat in ’t bakkie.’ De advocaat zegt over een aantal ‘sterke elementen’ te beschikken. Zaken waarover hij, voor een mogelijke rechtszaak aan, nog niet kan uitweiden. Gerrits: ‘Voor ons wordt het steeds duidelijker dat er verschillende partijen bezig zijn geweest om een voorop beoogd resultaat te bereiken. Verschillende personen hebben volgens ons buiten de grenzen van hun eigen verantwoordelijkheid gehandeld.’