Sporthal De Klabbe en brede school Emmer-Compascuum: samen of niet?

Emmer-Compascuum - Kan de nieuwbouw van de geplande brede school bij de Spindel en de Spoel worden gecombineerd met die van sporthal De Klabbe? Dat vragen veel inwoners van Emmer-Compascuum zich momenteel af.

De gemeente gaf aan voor de zomer hier uitsluitsel over te geven. Aangezien de schoolvakanties in ras tempo naderen, is het moment bijna daar.

Zodra de knoop is doorgehakt, wordt namelijk ook duidelijker wanneer de twee bouwinitiatieven kunnen beginnen. De brede school komt, zoals aangegeven, bij De Deele. Mocht dat toch nog zonder sporthal  worden,  dan moet voor deze accommodatie uitgekeken worden naar een andere locatie. Een terrein bij de Koppelwijk Oostzijde, een locatie bij de voetbalvelden van CEC en een nieuwbouwterrein bij de Kwartel zijn tijdens de lopende discussie over de sporthal al eens de revue gepasseerd. Voor de bouw van de brede school is bekend dat de streefdatum voor de realisatie van de nieuwbouw op 1 augustus 2019 ligt. Wat betreft De Klabbe is er nog niets duidelijk.

Thuishonk

De gemeente Emmen hield in januari al een informatiebijeenkomst waar de mogelijke combinatie van brede school en sporthal op dezelfde plek. Al jaren lopen er plannen voor een brede school: een locatie waar de leerlingen van lokale basisscholen De Braakhekke (christelijk), De Hoeksteen (rooms-katholiek), De Meent en De Runde (beide openbaar) straks allemaal onder 1 dak komen te zitten.  Vorig jaar zomer besliste de gemeente dat De Klabbe zou vervangen worden door nieuwbouw. De kosten van dit plan bedragen 2,8 miljoen euro.

Het uit 1973 stammende pand is een van de oudste sportaccommodaties binnen de gemeente Emmen. De Klabbe is het thuishonk van vele sportverenigingen in de buurt. Basisscholen in Emmer-Compascuum zijn er letterlijk en figuurlijk kind aan huis. Logisch om de sporthal daarom te combineren met die van de brede school op de locatie bij dorpshuis De Deele, moet de gemeente gedacht hebben.

Half jaar

Inwoners konden tijdens de informatieavond hun meningen en ideeën van de hand doen. De gemeente zou vervolgens met een definitief voorstel richting het dorp op de proppen komen. Inmiddels is er bijna een half jaar verstreken en is het nog steeds wachten geblazen.

Veilig en dichtbij

Navraag bij Stichting Primenius, waar De Hoeksteen onder valt, en Viviani, waar De Braakhekke deel van uitmaakt, wachten geduldig de verdere ontwikkelingen af. Bestuurslid Nelly Braaksma van Viviani is in ieder geval voorstander van de combi met De Klabbe. ‘Onze stichting ziet de voordelen van een sportaccommodatie op loopafstand. Lekker veilig en dichtbij. Schoolkinderen maken er sowieso straks veel gebruik van. We zijn er daarom niet per definitie tegen.’

Braaksma wijst ook naar de huisvestingsverordening van de gemeente Emmen. ‘Vroeger kon een school rekenen op meer vierkante meters grond voor schoolplein, een sportveld en de ruimte om de school. In de nieuwste verordening is die ruimte fors ingeperkt. We hebben onderzocht hoeveel ruimte we nodig hebben voor de school en de sporthal en die is er nu. Sinds die constatering zijn we nog niet verder gekomen.’Het proces wat betreft de brede school heeft wat vertraging opgelopen door het overlijden van onderwijswethouder Bouke Durk Wilms in april. ‘Een overleg in mei is daarom afgelast. Een nieuwe datum hebben we nog niet gekregen.’

Voor zomervakantie

John van Meekeren van Primenius erkent ook dat de totstandkoming van de brede school een lange aanloop heeft, maar ook hij vertrouwd er op dat er snel een intentieovereenkomst ligt tussen alle betrokken partijen. ‘Voor de zomervakantie verwacht ik dat we dat wel rond hebben.’ Het geld ligt er klaar voor, dan hoeft geen vertragende factor te zijn, aldus Van Meekeren.

Te grote impact

Overigens niet iedereen ziet de komst van de nieuwe De Klabbe en de brede school  bij De Deele zitten. Dorpsvoorzitter Gerard Gustin meldde al eerder in deze krant dat de komst van twee van zulke grote gebouwen een te grote impact hebben op de omgeving. Bovendien zou de verkeersintensiteit wel eens onevenredelijk toenemen, vreesde de dorpsvertegenwoordiging. Daarom liever naar een andere plek.

Spoed

Het geduld van de fractie van Wakker Emmen begint zo langzamerhand ook op te raken. De Wakkeren dienden vorig jaar juni een motie in om de Klabbe te vervangen door nieuwbouw. De fractie wil nou eindelijk duidelijkheid wanneer er gestart wordt. Raadslid Roelof Woltman krijgt als inwoner van het dorp steeds meer vragen wanneer de bouw van start kan gaan.

‘Er zijn vele ontwikkelingen gaande. Het Losa pand wordt dit jaar gesloopt, er komt een nieuw gezondheidscentrum en de gemeente heeft de grond van het terrein Abeln gekocht. Daarnaast dient er een brede school in het centrum te worden gebouwd. Goede ontwikkelingen voor het dorp, maar er moeten binnenkort wel een aantal schoppen in de grond. Wij gaan het college vragen spoed te zetten achter de realisatie van de plannen.’