Grittologie
Door Roel Grit

De studiebeurs van Ben Feringa

Beste Edith Schippers. Ben Feringa is professor aan de universiteit Groningen. Deze oud-Emmenaar won vorig jaar de Nobelprijs voor scheikunde.

Als Emmenaar ben ik daar trots op, te meer daar ik aan dezelfde universiteit scheikunde studeerde ten tijde dat Feringa daar rondliep. Ik meen me zelfs te herinneren dat Ben als ouderejaars assistent was bij een verplicht practicum, maar waarschijnlijk is dat wensdenken. Feringa verklaarde op tv in College Tour: 'Zonder mijn studiebeurs had ik hier niet gezeten.' Een studiebeurs zorgde ervoor dat kinderen van minder rijke ouders ook konden studeren. Dat gold destijds voor Feringa, voor mijzelf en voor vele andere studenten. Helaas is het studiebeurssysteem van toen afgeschaft.

Studeren is erg duur. Een uitwonende student (m/v) is ruim 12.000 euro per jaar kwijt voor eten, kleding, boeken, collegegeld en vooral kamerhuur. Enkele jaren geleden ontving een uitwonende student nog ruim 250 euro basisbeurs per maand. Niet riant, maar dat bedrag hoefde niet terugbetaald te worden. Die basisbeurs is gesneuveld in bezuinigingen. Nu kan een student alleen nog maar lenen. Bij enkele studenten loopt zo'n lening op tot meer dan 50.000 euro. Het leenstelsel schrikt scholieren af om te gaan studeren. En dat terwijl we steeds meer behoefte hebben aan hoogopgeleide mensen.

Ik pleit daarom voor een slimme herinvoering van de basisbeurs voor, zeg, 3000 euro per jaar. Met 60 te behalen studiepunten per jaar is elke studiepunt 3000/60 = 50 euro waard. Bij een voldoende op een tentamen van drie studiepunten krijgt een student 3 x 50 = 150 euro van de basisbeurs. Door de extra financiële prikkel studeert hij harder. Ook gaat hij de avond voor een tentamen niet voor een paar tientjes werken bij McDonalds of een andere patatboer. Zijn studiesnelheid neemt toe en hij zal minder snel zijn studie afbreken. En dat betekent uiteindelijk minder kosten voor de samenleving.

Beste Edith Schippers. U mag dit idee vrijelijk gebruiken bij het formeren van uw nieuwe regering. Graag zelfs, misschien levert dat ooit nog eens een nieuwe Ben Feringa op!