Scholieren te gast op de Dag van Europa

Lingen / Emmen - Naar aanleiding van de Europadag op 9 mei, waren bijna 50 Nederlandse en Duitse scholieren in Lingen en Emmen te gast, om zich over “Bio-Economie in de Non-Food sector” te laten informeren.

Professor Wolfgang Arens-Fischer, decaan bij het Institut für Duale Studiengänge aan de Hochschule Osnabrück, informeerde over de Europadag en het Europese samenwerkingsprogramma INTERREG VA, waaruit het grensoverschrijdende Bio-Economie project gesubsidieerd wordt. Lead Partner van het project is de Eems Dollard Regio (EDR). Met een animatiefilm werden de projecten in kort bestek gepresenteerd: biobased 3D printen en microspuitgieten, een biobased fietspad, biobased materialen voor de woningbouw, de inzet van biochar in pluimveestallen, tot aan een kennisuitwisselingsproject.

‘s Middags waren de scholieren te gast op de Stenden Hogeschool in Emmen. Daar konden ze in het kunststoflaboratorium verschillende testen uitvoeren om zo de eigenschappen van biokunststoffen te vergelijken met andere materialen.