Ondernemers vragen om financiering voor onderwijsinitiatief autistische leerlingen

Emmen – Een groep ondernemers vroeg de gemeente Emmen tijdens de gemeentelijke commissievergadering dinsdagavond om extra geld beschikbaar te stellen voor hoog-functionerende leerlingen (havo/ vwo niveau) met autisme in het voortgezet onderwijs.

Volgens deze partijen, Stichting Entreprenasium, Growing Workplace, Toolbox, WhatTheHackathon, Centrum voor Ontwikkeling en Educatie, Scauting en anderen trekken samen op in het platform Leerparadijs voor deze kinderen. Volgens hun is deze categorie namelijk een witte vlek op de kaart.

‘De omgeving, methodiek en structuur van het reguliere voortgezet onderwijs in Emmen laat te weinig ruimte voor een adequate opvang’, betoogde voorzitter Rob Slagter van Stichting Entreprenasium. Voor het standaard onderwijs betekent dit namelijk dat ze hun volledig leersysteem moeten omgooien naar de wisselende behoefte van een klein groepje leerlingen. In de praktijk is daar moeilijk tot niet aan te voldoen.

Slecht scoren

Vaak betekent dat dat deze kinderen thuis komen te zitten of onnodig afstromen naar een lager niveau. Uit landelijke cijfers blijkt Emmen hierop slecht te scoren. Terwijl het onderwijs in Emmen - zoals met bijvoorbeeld de iPad en het entreprenasium op het Hondsrug College - blijkbaar ook voorloper in Nederland kan zijn.

De richtlijnen van de meeste scholen zijn er op gericht om thuiszitters binnen 3 maanden terug te plaatsen in het reguliere onderwijs, waar ze zichzelf vervolgens weer even hard zullen tegenkomen, aldus Slagter. ‘Met het Leerparadijs willen we in Emmen onderwijs een passende plek voor deze kinderen creëren met behulp van ondernemend leren. Volgens deskundigen de beste aanpak voor deze kinderen.’

Noodgedwongen

Aangezien het standaard onderwijs geen passende oplossing biedt voor deze doelgroep, vraagt het Leerparadijs om de geldstromen voor deze kinderen, beschikbaar te stellen aan het ondernemersinitiatief. ‘Wij zullen het budget inzetten om passend onderwijs te bieden voor deze leerlingen die nu noodgedwongen thuis zitten.’ De groep wil starten met een pilot van een kleine groep leerlingen en willen samenwerken met de gemeente, de leerplichtambtenaren en professionals.

Wethouder Bouke Arends zegt toe het een en ander na te vragen, maar heeft ernstige twijfel of het gaat lukken om geld bij dit initiatief te leggen.