Werkgroep ziet 'avontuurlijke wildernis' langs zuidrand Bargerveen

Nieuw-Schoonebeek – Een avontuurlijke wildernis vol recreatief vertier en bijzondere natuur.

Als het aan de werkgroep Tussen Beek En Veen in Nieuw-Schoonebeek ligt, krijgt de waterbuffer ten zuiden van het hoogveenreservaat Bargerveen een belangrijke rol als trekpleister.
De nog aan te leggen bufferzone moet er in de toekomst voor zorgen dat het natuurgebied nat blijft en het dorp de voeten droog houdt. Maar dan geen fantasieloze, rechthoekige bak met water, alstublieft, stelt werkgroepwoordvoerder Jos Fischer. ‘We gaan er alles proberen uit te halen.’ Sinds vorig jaar verzamelt en verzint Tussen Beek En Veen lokaal ideetjes voor de watercirkel, zodat Nieuw-Schoonebeek straks maximaal profiteert in toeristisch en economisch opzicht, maar ook wat betreft het op peil houden van de leefbaarheid.

Ontsluiting

Het dorp ligt in de meest zuidoostelijke hoek van de gemeente Emmen. 'In plaats van het einde van de wereld, moet het dorp de navel van de wereld worden’, stelt Fischer. ‘Ontsluiting van wandel- en fietspaden richting Coevorden, Emmen en Duitsland is daarom een must. Vanuit de provincie wordt dit al heel erg goed opgepikt.’ Bij Prolander, de dienst die de herinrichting van het Bargerveen uitvoert (ook bij Weiteveen en Zwartemeer worden momenteel bufferzones aangelegd), kwam het verzoek binnen om een recreatieve visie voor de 220 hectare grote waterbak aan de zuidkant van het natuurgebied  op te stellen. Het geheel strekt zich over een lengte van 5 kilometer uit tussen de Duitse grens en de Kerkenweg. Nieuw-Schoonebeek loopt wat achter op de twee andere locaties, omdat er nog grond moet worden geruild met de boeren in het beoogde gebied.

Waterbuffels

‘Als wij het mogen zeggen, dan zien we graag op die plek een natuurlijke, speels aangelegde water met veel eilandjes en landtongen waar rondom veel te doen en te zien is.’ De enthousiaste Fischer ziet bij wijze van spreken de waterbuffels al rondlopen in het plas- en drasgebied, dat tevens geschikt zou zijn voor bijvoorbeeld kanoën en vlotvaren. De werkgroep heeft de enorme bak met ideeën van vorig jaar inmiddels leeggekieperd en inmiddels in een plan gegoten.

A la Drentsche Aa

Fischer pikt voor het gemak even de krenten uit de pap. De wens is om alle belangrijke aangrenzende cultuurhistorische en recreatieve plekken middels wandel- en fietspaden met elkaar te verbinden, zoals de Wilms Boo (een voormalige schaapskooi die nu dienst doet als vakantieverblijf) aan het Schoonebekerdiep en de stilteplaats ten zuiden van Weiteveen. ‘Het Bosje van Rikken, een restje authentiek hoogveen dat zich midden in de toekomstige bufferzone bevindt, zou behouden moeten worden. Daar gaan we voor. De oude begraafplaats tussen Nieuw-Schoonebeek en de Duitse grens waar de eerste dorpsbewoners uit de 19e eeuw liggen begraven willen we weer bereikbaar maken. De drie afwateringssloten moeten weer een kronkel hebben à la de Drentsche Aa, zodat bezoekers vanuit Duitsland op een mooie manier het gebied worden ingetrokken.’

Boerenhof

Het centrum van Nieuw-Schoonebeek is een geschikte uitvalsbasis met parkeerplaatsen, waar bezoekers via wandelwegen het gebied in kunnen. Vanuit het dorp bestaan er ook plannen om het toerisme verder aan te wakkeren. Zo ligt er een initiatief om de oude pastorie nieuw leven in te blazen als bed and breakfast. Een perceel grond ten noorden van het dorp, aan de oostkant van de Kerkenweg, zou ideaal zijn als officiële parkentree, compleet met een fraai karrenspoor als verbinding tussen dorp en veengebied, een boerenhof met fruitboomgaard en een belevenispark voor de jeugd met doolhofjes, vlotvaren en een uitkijktoren.

Blokhutten

Aan de westkant van de Kerkenweg zou het terrein van de ijsbaan en enkele noordelijk gelegen bospercelen en akkergronden dienst kunnen doen als recreatiezone met onder meer kampeerplekken, camperplaatsen en blokhutten. ‘Al dan niet biedt dit een ondernemer een kans om hier iets moois van te maken. Er borrelen al ideeën binnen ons dorp.’ Tot slot is daar nog schapenhouderij ’t Schoone Schoap, die de deuren wil openen voor het publiek en betrokken wil zijn bij de verdere ontwikkeling van het gebied.

Schetssessie

Of het allemaal haalbaar is, is een tweede, weet ook Fischer. ‘We zetten in op het meest maximale. Het onderste uit de kan, daar gaan we voor.’ In overleg met gemeente, provincie, het aanschrijven van fondsen en de kracht van het lokale ondernemerschap verwacht hij in ieder geval een heel eind te kunnen komen. Op 22 mei is er weer een schetssessie over de inrichting van de buffer. Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV zet vervolgens de kosten op een rijtje en berekent het effect op het milieu. Na afloop van dat hele traject krijgt de bevolking de kans om daar kennis van te nemen en er iets van te vinden. Bezwaren kunnen dan ook worden ingediend. 

Dorpenoverleg

Nieuw-Schoonebeek is vanzelfsprekend niet de enige plaats waar nagedacht wordt over een recreatieve invulling die de lokale economie ten goede moet komen. Bij de buffers van Weiteveen komt een schaapskooi en Zwartemeer presenteerde vorige maand een plan voor cultureel belevenispark bij hun buffer. Het initiatief van het laatste buurtdorp was even schrikken voor Nieuw-Schoonebeek, aldus Fischer. ‘We zagen veel overlap met onze eigen ideeën.’ Onderlinge afstemming is daarom in de toekomst een noodzaak. Vanuit Prolander loopt er momenteel een initiatief om een dorpenoverleg tussen de drie plaatsen tot stand te brengen. ‘Wij zitten daar in ieder geval positief in. Wij willen graag het hele gebied gezamenlijk ontwikkelen. Hoe mooi is het om elkaar te versterken en samen de schouders te zetten onder het vergroten van de aantrekkingskracht van dit gebied. Hoe meer je samen optrekt, des te beter het is voor het zuidoosten van de gemeente. En het Bargerveen in het bijzonder.’