Veenvaartcoöperatie gooit het roer om

Oranjedorp / Erica – De regio Emmen is gezegend met een aantal toeristische toppers, die de komende vijf jaar de gemeente op het vlak van vrijetijdsbesteding nog beter op de kaart moet zetten.

Natuurlijk valt Wildlands binnen dat lijstje, maar ook het Emmer winkelcentrum met Mensenpark. Buiten de plaats Emmen kom je uit bij Geopark de Hondsrug, het Bargerveen en…de Veenvaart natuurlijk.

Sinds 2013 opende het Koning Willem Alexander Kanaal, zoals de vaarverbinding officieel heet, voor de pleziervaart en sindsdien glijden de bootjes over een 24 kilometer lang traject door de voormalige veengronden en dorpjes tussen Erica en Ter Apel. Een jaar later , november 2014, werd op voorspraak van de gemeente Emmen de Coöperatieve vereniging De Veenvaart opgericht waarbij leden en bestuur werden samengesteld uit vertegenwoordiging van belangenverenigingen  uit de 8 dorpen langs de veenvaart (Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Erica, Klazienaveen, Oranjedorp, Nieuw-Dordrecht, Klazienaveen-Noord tot Barger-Compascuum en Emmer-Compascuum). Doel: de Veenvaart breed onder de aandacht brengen bij vaarrecreanten en inwoners van de gemeente door middel van informeren, het faciliteren van pleziervaarders door de aanleg van bijvoorbeeld kades en sanitaire voorzieningen en het organiseren van evenementen.

Stilletjes

De afgelopen twee jaar leidde het platform echter een bestaan dat voor de buitenwacht als ‘stilletjes’ kan worden omschreven. Want het bovenstaande boodschappenlijstje staat nog steeds. Tegelijkertijd lijkt het aantal recreanten dat de Veenvaart passeert, terug te lopen, als we uitgaan van de cijfers van statisticus Herry Thole uit Emmer-Compascuum. Promotie en reuring zijn dus broodnodig. Dat beseft de Veenvaartcooperatie zich ook. Sterker nog, de komende periode gaat het platform stevig aan de slag: deze maand komt er een informatiebrochure uit, een visiedocument met actieplan is in de maak en met de betrokken dorpen wordt overleg gevoerd om de Veenvaart de komende jaren op de kaart te zetten. Het roer is om, stelt bestuurslid Stoffer Appeldorn dan ook tevreden vast.

Schouders en neuzen

Volgens hem waren in de beginperiode enkele hobbels te nemen. ‘Binnen het toenmalige bestuur bestonden er in de opstartperiode uiteenlopende ideeën over de te nemen koers. Een deel hamerde op het eerst realiseren van een verdienmodel, terwijl een anderen voorrang wilden geven aan een toeristisch plan.’ Tegelijkertijd moest er ook een visie in samenwerking met de gemeente tot stand worden gebracht, die op deze manier ook niet van de grond kwam. De strubbelingen en verschillende meningen legden de coöperatie op achterstand. ‘Plannen waren er genoeg, maar tot concretiseren en uitvoeren van al die ideeën kwam het uiteindelijk niet’, vult adviseur Jan Vrielink aan. ‘Wellicht waren de verwachtingen in de beginfase ook wel te hoog.’

Moraal

Toen de situatie het moraal van de betrokken vrijwilligers dreigde aan te tasten, besloten Appeldorn en anderen binnen de club om in te grijpen: ‘Er hebben zich enkele bestuurswijzigingen voorgedaan. De lijntjes met de gemeente zijn goed en ook hebben we de banden met onder meer Staatsbosbeheer, recreatieve ondernemers in de regio, Geopark de Hondsrug en de omliggende dorpsbesturen aangehaald.’ De schouders zitten er onder en de neuzen staan de goeie kant op, aldus Appeldorn. Het roer is kortom om. Veenvaartcoöperatie 2.0 is een feit.

Eilandjescultuur

De vereniging werkt nu aan een visiedocument en een actieplan voor de komende jaren. Over de inhoud wil Appeldorn nog niet veel kwijt, aangezien het plan nog moet worden opgesteld. Voor het einde van het jaar komt die documentatie in ieder geval gereed, aldus de voorzitter. Op basis van de plannen kan er ook werk worden gemaakt van een beperkt verdienmodel en nieuwe initiatieven. Alles valt of staat met de onderlinge samenwerking tussen de dorpen, pakt Vrielink het verhaal verder op. ‘Naar mijn smaak heerst er nog een beetje een eilandjescultuur.’

Binnen de coöperatie wordt momenteel gekeken of een haven in het gebied al dan niet op zijn plaats is. ‘Het kan niet zo zijn dat we straks in 4 dorpen een haven gaan aanleggen. Daarom is dat onderlinge overleg ook zo belangrijk. Elk dorp houdt er eigen ideeën over een mogelijke recreatieve invulling op na. Een platform zoals de coöperatie is ideaal om al die plannen zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat het gehele gebied er als geheel maximaal van profiteert. Waar ligt ieders kracht, welke initiatieven zijn er en wat is haalbaar? Dat moeten we helder voor de geest krijgen.’ Gezien de ambitie en de vele partijen die er bij betrokken zijn, wordt dit een proces van meerdere jaren, stelt Vrielink.

Pleisterplaats

Toch zijn er een aantal zaken waar de coöperatie momenteel al werk van maakt. De aanleg van kades, bebording, sanitaire voorzieningen en elektriciteitspunten staan nog altijd boven aan de lijst, zegt Appeldorn: ‘Momenteel zijn we druk bezig met het creëren van aanlegkades bij Erica en in het Veenpark bij Barger-Compascuum.’ Een van de meest ambitieuze plannen binnen de coöperatie was de aanleg van een pleisterplaats bij Oranjedorp.

Op de kruising van de Veenvaart met de Oosterwijk werd een plan ingediend voor de aanleg van een boothuis voor de snikke Johannes Veldkamp (boot die recreatieve tochtjes maakt), een historisch multimediaal centrum (initiatief van Andre Zwake uit Klazienaveen) en de aanleg van vijf camperplaatsen. Voor de realisatie was volgens Zwake twee jaar geleden ruim een ton nodig. Een deel financierde hij zelf, de rest moest  komen uit subsidies en fondsen. Ook dat plan staat nog steeds overeind, zegt Appeldorn. Hierover worden onder meer opnieuw gesprekken gevoerd met de gemeente.

Kikkers

De verwachting is dat we dankzij de versterkte samenwerking het een en ander uiteindelijk op de rails gaan krijgen. Voor dit jaar is het een kwestie van de koppen bij elkaar steken om eind dit jaar met een duidelijk en helder plan naar buiten te komen.’ Appeldorn heeft goede hoop op een constructieve afloop. ‘Alle kikkers zitten weer in de kruiwagen’, lacht hij. Dit jaar wordt  er dus gezaaid. De komende jaren hopen de Veenvaartdorpen er de vruchten van kunnen te plukken.rs