Stenden Hotel Management school in vijf jaar vertienvoudigd

Emmen - In september 2011 ontvingen betrokkenen van het eerste uur, Harry Jippes en Anne-Magreet Boerma, de eerste 9 studenten van de Associate Degree hotelschoolopleiding. Maandag 27 maart werd feestelijk gevierd dat deze opleiding 5 jaar bestaat.

Inmiddels is het aantal studenten van deze opleiding vertienvoedigd. 'Het grote succes wordt mede mogelijk gemaakt door de nauwe relatie met het werkveld in de regio', vertelt Viola Mulder van Voilà Advies en kartrekker vanuit het 'hospitality' werkveld. 

Het eerste lustrum

Het eerste lustrum werd dan ook gevierd met het werkveld; stagebedrijven, afstudeerbedrijven, relaties die gastcolleges hebben gegeven, werkgevers, alumni en collega's van de hotelschool. Onder het genot van een viergangen diner, verzorgd door leden van de klankbordgroep (Hotel Ten Cate en Hampshire Hotel Emmen), Sligro en Stones Restaurant, werden de successen gedeeld.

Werkveld

'De kracht van deze tweejarige Associate Degree hbo-opleiding is de mogelijkheid voor studenten om een netwerk op te bouwen. De studenten krijgen de gelegenheid vele bedrijven te bezoeken, ontvangen gastsprekers en mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan in het regionale werkveld', aldus huidig student Tim Floor. Dit was ook af te zien aan de gasten van de avond, die voor meer dan de helft uit het werkveld afkomstig waren. Ook alumni waren sterk vertegenwoordigd. 'Vanavond kwam ik meteen weer 'thuis' bij Stenden, dat gevoel is het gevoel dat het team van de hotelschool mij altijd gegeven heeft', vertelt alumnus 2015 Agim Bricori. 

Nieuwe contacten zijn gelegd, nieuwe plannen gesmeed en met veel ambitie is gestart aan de komende 5 jaar.