‘Werkgroep werkt aan problematiek in Angelslo'

Emmen – Hoe staat het eigenlijk met de aanpak van de problematiek in de wijk Angelslo? De PvdA-fractie legde deze vraag maandagavond voor aan wethouder Jisse Otter.

Eerder dit jaar gaf de gemeente Emmen de problemen bij de wortels te willen aanpakken. Binnen de wijk kampen bewoners al langer met overlast en drugsproblematiek.  

De PvdA wou weten of er al winst geboekt was. Volgens de wethouder is de onlangs aangestelde werkgroep volop bezig met het aanpakken van de problematiek en het verbeteren van de leefbaarheid. Inmiddels is er ook een vorm van buurtbemiddeling op poten gezet. Een wijkbrede aanpak vergt echter meer tijd, aldus Otter.

En passant vroeg Trijntje Hummel (PvdA) ook nog naar het tijdelijk stopzetten van de verbouwplannen voor de Vijverkroost. Het plan was om in de voormalige basisschool Vijverkroost in de wijk Angelslo vijf woningen te realiseren is voorlopig van de baan. Reden is dat het aantal nieuw op te vangen statushouders afneemt. In eerste instantie zou het gaan om de opvang van grote gezinnen. Het vertimmeren is voorlopig uitgesteld tot mei om de exacte aanwas van statuszoekers af te wachten. Volgens Otter neemt de landelijke trend af.

‘Er bestaat veel aanbod, ook voor grote gezinnen. Er staat momenteel 1 familie op de lijst.’ Volgens Otter is het niet netjes om deze mensen een half jaar lang op een verbouwing te laten wachten. Mocht er bij een andere gemeente plek zijn, dan zullen ze daar naar verwezen worden.