Werkzaamheden verkeersbrug en fietspad bij Bargerveen gaan van start

Weiteveen / Schoonebeek - Nog deze week start aannemer Oosterhuis met de bouw van een nieuwe verkeersbrug in de Zuidersloot in Weiteveen.

Vooruitlopend daarop is alvast begonnen met de aanleg van een omleiding, waardoor het verkeer minimale hinder ondervindt. De omleiding zal met duidelijke borden worden aangegeven. De totale werkzaamheden zullen iets minder dan twee maanden in beslag nemen.

Uitkijkpunt

De nieuwe brug krijgt een dubbelfunctie. Er moet een doorgang komen voor zowel water als reptielen en amfibieën. Die doorgang vormt een natuurlijke verbinding tussen het Schoonebeekerveld en de Laars van Griendtsveen. Bij de brug komt ook een rustpunt en uitkijkpunt voor wandelaars en fietsers.

Fietspad

Naar verwachting wordt volgende week tevens begonnen met het storten van het beton voor het bestaande fietspad door het Schoonebeekerveld, van de Zuidersloot naar de Stheemanstraat. Het gaat echter nog wel een tijdje duren voordat het fietspad weer in gebruik genomen kan worden. Daarvoor moet het beton eerst volledig uitharden. Dat gaat naar verwachting tot medio april duren.