Fusie Stenden en NHL komt stap dichterbij

Emmen / Assen / regio - De medezeggenschapsraden van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool hebben 'ja' gezegd tegen de voorgenomen fusie van beide hogescholen. Dat melden de colleges van bestuur van beide scholen.

De fusie kan daadwerkelijk plaatsvinden als de hogescholen ook goedkeuring krijgen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit horen de hogescholen naar verwachting voor komende zomer.

Voorzitter Hans den Dulk van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) Stenden: 'We hebben een zorgvuldig gewogen besluit genomen om in te stemmen met de fusie. Dit is een belangrijke stap voor onze omgeving in Noord-Nederland en onze vestigingsregio’s in het buitenland. Met deze uitkomst kunnen we verder bouwen aan een nieuwe gezamenlijke hogeschool.'

Multi-campus hogeschool

'We zijn verheugd dat we dit resultaat met zijn allen hebben bereikt', geeft Leendert Klaassen (voorzitter van het college van bestuur van Stenden) aan. 'Samen hebben we het fundament gelegd voor de nieuwe internationale multi-campus hogeschool met een sterke regionale verankering. We gaan nu op weg naar de nieuwe hogeschool waarin we innovatieve en wendbare studenten opleiden tot onderzoekende en vindingrijke vakmensen.'

Naar verwachting beslist de minister voor de zomer van 2017. Tot die tijd zitten we niet stil en gaan we door met de voorbereidingen rondom de onderwijsontwikkeling en de inrichting van de digitale en fysieke nieuwe hogeschool. Uiteindelijk wordt gemikt op 1 januari 2018 voor de bestuurlijke fusie, waarna in september 2018 de definitieve fusie wordt beklonken.

Of er dan een nieuwe naam voor de gefuseerde hogeschool komt, is nog niet bekend. Stenden Hogeschool leidt studenten op in onder meer in Emmen, Assen en Groningen.