Bewoners Angelslo maken wijk kleurrijker tijdens NLDoet

Emmen - Inwoners van de wijk Angelslo in Emmen gaan tijdens NLDoet op zaterdag 11 maart openbare plekken in de wijk aanpakken. Dat gebeurt zowel door oude als nieuwe wijkbewoners in onder andere de Heesackers en het park in Angelslo.

De bewoners starten om 11.00 uur aan de Heesackers. In de week daarvoor worden namelijk speeltoestellen geplaatst op dit veld. Op deze dag bouwen jonge Angelsloërs onder begeleiding van de dierenbescherming nestkasten voor vleermuizen. Ook kunnen er bloempotten beschilderd worden. De werkzaamheden duren tot 16.00 uur.

Bloemenzaadjes uitdelen

In maart gaat tevens het project Kleurrijk Angelslo van start. Tijdens deze maand delen bewoners met een vluchtelingachtergrond samen met geboren en getogen Angelsloërs deur aan deur bloemenzaadjes uit aan alle inwoners van de wijk. Op deze manier kunnen wijkbewoners elkaar beter leren kennen en kan iedereen de wijk kleurrijker maken door de bloemenzaadjes te planten.

Meehelpen?

Wie wil meehelpen kan contact opnemen met Vrijwilligerssteunpunt Wij Hebben Buren op tel.nr. 06-86660853 of via de mail wijhebbenburen@gmail.com of met José Super, buurtwerker Welzijngroep Sedna op telefoonnummer 06-40626316 of via de mail j.super@welzijngroepsedna.nl.

De organisatie is in handen van Vluchtelingenwerk, Vrijwilligerssteunpunt Wij hebben buren, Sedna, Buurtsupport, Gemeente Emmen, Kerken, Domesta, Lefier, SONN, Informatiepunt Angelslo, Wijkvereniging  Angelslo, Heesackersgroep en de wijkagent. Zij leveren allemaal een bijdrage aan deze bijzondere projecten om Angelslo nog kleurrijker te maken.