Stichting stelt half miljoen beschikbaar voor herontwikkeling oude dierenpark

Emmen - De Stichting Jaap en Aleid Rensen (JAR) beschikt nog over een potje een half miljoen euro en wil deze inzetten voor de toekomst van het oude dierenpark in het Emmer stadshart.

Dat meldt voorzitter Wimjoost Licht van de stichting, die naast hem ook bestaat uit Harry Zwiers en Dorine Rensen, een van de dochters van Jaap en Aleid Rensen.

De stichting ontstond in 1990 nadat het toenmalige Noorder Dierenpark vanwege haar ambassadeursrol voor de regio en Emmen in het bijzonder de Nieuwsblad van het Noordenprijs in de wacht sleepte. Aan de toekenning zat een bedrag verbonden van maar liefst 25.000 gulden. Directeursechtpaar Jaap en Aleid Rensen besloot het geld onder te brengen in een apart fonds.

Met de inhoud van dit potje wensten de twee educatieve en culturele zaken in het dierenpark te cofinancieren. ‘Denk bijvoorbeeld aan leerzame, op kinderen gerichte toevoegingen aan het Biochron of de Vlindertuin.’ Dankzij giften, legaten en schenkingen van Emmenaren en liefhebbers van de Emmer zoo bleef het potje door de jaren heen goed gevuld. De inhoud liep op het hoogtepunt tegen een miljoen gulden aan.

In de marge

Sinds de sluiting van het dierenpark in december 2015, heeft de stichting zich moeten beraden op de eigen toekomst. ‘In samenspraak met de familie Rensen is besloten om de nog resterende fondsen in te zetten voor de herontwikkeling van het oude dierenpark’, aldus Licht. Aanvankelijk werd nog overwogen om aan te sluiten bij Wildlands. ‘Bij dat miljoenenproject zouden wij slechts een rol in de marge kunnen vervullen. Daar staat tegenover dat er niet veel geld beschikbaar is voor het oude park. Bovendien bestaat er vanzelfsprekend een emotionele band tussen het park en de familie Rensen.’ Logisch dat de voorkeur uitging naar het oude familiebezit, aldus Licht.

Voorbarig

Vooralsnog wacht de stichting met het ondersteunen van initiatieven totdat het definitieve ontwerp voor de oude dierentuin gereed is. De stichting wil voorkomen dat ze te voorbarig plannen gaan steunen die straks wellicht niet aansluiten op het uiteindelijke visiedocument voor het creatieve en innovatieve mensenpark dat de gemeente voor ogen heeft. Wethouder Jisse Otter verwachtte tijdens een persconferentie in december dat deze zo rond mei gereed zal zijn.

In goede banen

Aanmelden bij de stichting gaat bovendien nog niet. ‘Een helder protocol ontbreekt nog. Naast statuten en een helder doel, hebben we nog niet veel meer.’ De stichting gaat in overleg met de gemeente kijken hoe ze aanmeldingen van initiatiefnemers in goede banen kunnen leiden. ‘Per slot van rekening gaat het om hun grond.’

Oude karakter

Vast staat in ieder geval dat er vooral activiteiten worden gesteund die zoveel mogelijk aansluiten op het oude karakter van het park. ‘Een jeugdtheatertje past bijvoorbeeld prima, maar een grootschalig popconcert wordt lastig.’

Maatschappelijke betekenis

Volgens Licht is het de bedoeling om de geldstroom in het fonds op gang te houden. De stichting gaat zich dan ook richten op het werven van aanvullende middelen om zo voor een langere periode van betekenis te kunnen zijn voor het oude park. ‘Het visiedocument dat de gemeente Emmen heeft opgesteld, beschouw ik als een inspirerend uitgangspunt. Een leuk verhaal waarbij de maatschappelijke betekenis van het oude park opnieuw wordt ingekleurd. Wij hopen als stichting een steentje bij te dragen aan het verhogen van het culturele gehalte, de waardering voor en de potentie van het gebied.’

De in Hengelo wonende Licht is van 1982 tot en met 1999 werkzaam geweest voor de gemeente Emmen. Bij zijn vertrek was hij werkzaam op het gebied van ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Hij was onder meer een van de grootste voorvechters van een Floriade op de plek van de Noordbargeres, de huidige locatie van Wildlands. Het idee was toen om na afloop van de Floriade een door het Noorder Dierenpark gerund themapark te beginnen op deze plek. Vanwege deze omstandigheden heeft Licht veel samengewerkt met de familie Rensen. Reden waarom hij begin vorig jaar gevraagd is om de rol van stichtingsvoorzitter op zich te nemen.