Fracties schieten windmolenmotie LEF! aan flarden

Emmen – Eigenlijk wilde de fractie LEF! bij aanvang van de commissievergadering van donderdagavond de eigen motie over windmolens al in trekken.

 In dit verzoek stelden zij voor om een bezinningsperiode in te lassen wat betreft de plaatsing van windmolens in de gemeente. Tijdens de vergadering kwam LEF! echter terug op haar schreden. Zolang minister Henk Kamp van Economische Zaken nog geen definitief standpunt had ingenomen over de windmolens, was het wellicht beter om te wachten tot na het geplande spoeddebat hierover in de Tweede Kamer.

Spitsroeden

De overige fracties reageerden een beetje korzelig. Iedereen had zich voorbereid op het onderwerp. Insprekers hadden zich gemeld. Te laat om het te schrappen, dus doorgaan. Dat mondde vervolgens uit in een rondje spitsroeden lopen voor LEF! Want alle fracties waagden een schot op het stuk. Een time-out heeft alleen zin als er ruimte is voor alternatieven, aldus Henk Linnemann van Wakker Emmen. Het lopende gebiedsproces stoppen zou wel eens nadelig kunnen uitpakken voor de bewoners in de plaatsingsgebieden, stelde Trijntje Hummel (PvdA). ‘Een pauze zou de onderhandelingspositie van bewoners met de ontwikkelaars kunnen schaden. Die komt onder druk te staan door de deadline.’

Aangezien het spoeddebat vooral betrekking had op de situatie in de Veenkoloniën, was het nog maar de vraag of de uitkomst ook van toepassing is op die in Emmen, vroeg Alfred Gijlers (CDA) zich hardop af. Christenunie, DOP, D66, VVD en Seniorenbelang Noord zag ook geen brood in een bezinningsperiode.

Merkwaardig

Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) nam in zijn reactie op de motie een stuk of zes keer het woord ‘merkwaardig’ in de mond. ‘In december diende u een motie in, zonder dat u toen kennelijk informatie van het Rijk nodig had. Nu zegt u dat u het woord van het Rijk juist wilt afwachten.’

De gemeente Emmen is in dit dossier afhankelijk van beslissingen op provinciaal en rijksniveau, vervolgde de wethouder. ‘Maar als die ruimte geven om de windopgave in te wisselen voor alternatieven, dan zal ik mij als eerste melden.’