LEF! wil totaalaanpak voor Angelslo

Emmen - De LEF!-fractie gooit vanavond de beuk erin tijdens de raadsvergadering in Emmen. Zij dient een motie in voor een totaalplan voor de wijk Angelslo, waarbij raadslid Jenneke Ensink zegt 'het college het vuur na aan de schenen te leggen.'

De afgelopen maanden heeft de wijk Angelso volop in de publieke en politieke aandacht gestaan. Vooral de problematiek van geluids- en drugsoverlast rondom een woning aan Husingecamp zorgde voor boosheid onder de omwonenden. Naast de aantasting van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is er ook ongerustheid over de veiligheid van hun kinderen. Vanaf juni heeft de LEF!-fractie aanhoudend aandacht gevraagd voor deze problemen en zorgen. Ook heeft de fractie voorstellen gedaan om deze op te lossen, zoals het creëren van een zogenaamde OVP (opvang verwarde personen in een crisissituatie) en het realiseren van woonruimte voor verwarde en drugsverslaafde mede-inwoners die continu overlast veroorzaken in een woonwijk.

'Heeft de gemeente Angelslo voldoende in het vizier?'

Sinds vorige week hebben ook bewoners van een ander deel van de wijk aan de alarmbel getrokken. Aan de Vleerackers, Weytackers en de Boerschaplaan wordt al geruime tijd grote hinder ondervonden aanhoudende drugs- en geluidsoverlast.

LEF!-fractievoorzitter Harry Leutscher hierover: ‘Dat binnen dezelfde wijk op verschillende plekken zich dezelfde problemen voordoen vind ik verontrustend! Het duidt erop dat er structureel iets aan de hand is. De vraag is dan ook of de gemeente de wijk Angelslo voldoende in het vizier heeft en weet wat er speelt en leeft. Ook vraag ik mij af of de gemeente voldoende samenwerkt met het UWV, ggz, politie, reclassering en Sedna om (mogelijk) overlast veroorzakende personen vroegtijdig in te schatten, zodat adequate begeleiding kan worden georganiseerd. Maar ik vrees dat ik het antwoord al weet.’

'Geen luisterend oor'

Ook is de LEF!-fractie verbolgen over het niet reageren van de gemeente op de vele brieven die de inwoners aan burgemeester en wethouders hebben verzonden. Zoals eerder uit de berichtgeving in  deze krant al bleek voelen de inwoners zich daardoor niet serieus genomen. ‘En terecht’, stelt LEF!-raadslid Jenneke Ensink, om er vervolgens aan toe te voegen: ‘Het is een kenmerk van dit college, en vooral van wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen), om geen luisterend oor voor de bevolking te hebben. En het lijkt erop dat de toezonden post van inwoners op de afdeling gevonden voorwerpen terecht komt!’

Bij een door Kees Dijkstra en Anita Warringa georganiseerde bewonersdemonstratie in november beloofde wethouder Jisse Otter beter te communiceren met de inwoners en de problemen daadwerkelijk te gaan oplossen. LEF!-voorman Harry Leutscher hierover: ‘In plaats van dat de problemen écht worden opgelost, breiden deze zich alleen maar meer uit. Basta, zeg ik! Het wordt tijd dat de gemeenteraad duidelijk gaat aangeven wat hij van het college verwacht. Geen excuses en beloftes meer, maar resultaten!’.

'Inwoners willen dat gemeente en politie orde op zaken stelt'

De LEF!-fractie dient daarom tijdens de komende raadsvergadering een motie in waarin de kaders voor een maatschappelijk investeringsprogramma voor de wijk Angelslo worden geformuleerd. De fractie is namelijk van mening dat Emmen Revisited weliswaar een aantal jaren geleden tot goede resultaten heeft geleid, maar dat er geen maatschappelijk onderhoud heeft plaatsgevonden.

‘Een totaalplan, zegt maar’, verduidelijkt LEF!-raadslid Jenneke Ensink, om er aan toe te voegen: ‘Het ontslaat het college er niet van om voor de korte termijn niets te doen. De inwoners willen een gemeente die samen met de politie orde op zaken stelt. Daarover zal ik vanavond het college het vuur na aan de schenen leggen. En ik ben ontzettend blij dat inmiddels meer fracties in de gemeenteraad oog hebben gekregen voor de problemen in Angelslo!’