Windmolens in Emmen: ook bezinnen of niet?

Emmen – Moet Emmen de planvorming rondom de plaatsing van windmolens in de gemeente ook tijdelijk opschorten voor een moment van bezinning? Donderdag bespreken de Emmer raadsfracties een motie van LEF! die hiertoe oproept.

Het voorstel van LEF! sluit aan op de breed gedragen motie die de SP en de PvdA in december indienden in de Tweede Kamer. Die stelde rond de kerst voor om een periode van bezinning in te lassen en een zoektocht naar alternatieven voor de geplande windparken in het gebied van De Drentse Monden en Oostermoer in Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal mogelijk te maken. In totaal gaat het hier om 45 turbines. In de gemeente Emmen ging ook het geluid op om dit voorbeeld te volgen. Bewonersplatform De Monden opperde om in plaats van windmolens zonnepanelen te plaatsen langs de Pottendijk en in het Rundeveen. Ook diverse dorps- en wijkbelangenverenigingen in Barger-Compascuum, Noordbarge en Delftlanden zijn voorstander van meer bedenktijd.

Verweer

Volgens fractielid Jenneke Ensink van LEF!  is de storm over de windmolens vanuit de Veenkoloniën overgewaaid naar Emmen. ‘Pak een zucht van die wind mee. Er ligt hier een kans om opnieuw in het verweer te komen. Dat vraagt aan alle fracties wel om even kleur te bekennen.’ Het is weliswaar een klein muizengat, zoals een PvdA’er het vertolkte. ‘Maar laten we kijken of we daar ook door heen kunnen kruipen.’

Glashard

De coalitiepartijen vragen zich echter af of een bezinningsperiode op dit moment veel zin heeft. Henk Linnemann van Wakker Emmen ziet het voorstel als een logische stap. ‘Maar persoonlijk denk ik dat je hem nog niet moet indienen, omdat er nog geen duidelijkheid is vanuit Den Haag. Kamp heeft de motie naast zich neergelegd, omdat die volgens hem niet uit te voeren is.’ Volgens Linnemann is het daarom beter eerst de uitkomst van het spoeddebat af te wachten en bezien welke mogelijkheden Kamp ziet. ‘Als hij glashard achter zijn keuze blijft staan en er wordt geen wind ingeruild voor zon, dan heeft deze motie niet veel zin. Hoe goed hij ook bedoeld is.’ Maar zodra de deur naar alternatieven voor windenergie wordt geopend, dan is Wakker Emmen de eerste die de motie van LEF! steunt. ‘De Emmer raad stemt pas over twee weken. Er kan nog veel gebeuren in die tijd.’

Afwachten

PvdA-voorman Raymond Wanders lijkt het ook verstandig toe de uitkomst van het spoeddebat en de afweging van Kamp af te wachten. De sociaaldemocraten willen alle voor- en nadelen nog tegen elkaar afwegen. ‘Donderdagavond brengen wij ons standpunt naar voren’, aldus Wanders.

Dooie mus

Fractievoorzitter Auke Oldenbeuving van het CDA is er geen voorstander van om het huidige gebiedsproces in Emmen stil te leggen. ‘Straks maak je mensen blij met een dooie mus. Tenzij het Rijk aangeeft dat het anders kan.’ Per slot van rekening heeft de Tweede Kamer enkel gevraagd om een pauzemoment in te lassen. ‘Een beetje een bedenkelijke uitspraak. Als de Kamerleden de minister nou opdraagt om een alternatief besluit uit te voeren, dan heb je ook meteen een andere situatie.’ De provincie kan in dat geval, als opdrachtgever voor de Emmer windturbines, in dat geval ook inzetten op zonne-energie. ‘Maar als je nu een pas op de plaats maakt, dan weet je zeker dat de doelstelling niet gehaald wordt. Dan heb je paard achter wagen gespannen en dan maak je ook een heleboel mensen ongelukkig. Want die krijgen dan alsnog iets ongewenst voor de kiezen. Dat zou ik niet eerlijk vinden.’

Kamp zet door

Minister Henk Kamp geeft vooralsnog te kennen dat hij de plannen bij de buren van de gemeente Emmen doorzet. Wel staat er nog een spoeddebat op de agenda, het is alleen nog niet bekend wanneer die gaat plaatsvinden. RTV Drenthe meldde dinsdag dat Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal opnieuw een brief naar de Tweede Kamer met het dringende verzoek de plannen van Kamp niet te accepteren.

Emmen heeft van de provincie Drenthe opdracht gegeven om voor 95,5 megawatt aan windenergie te leveren. Daarvoor staan er nu 32 windmolens gepland bij de Pottendijk, de Zwarterbergenweg en de N34.