Grittologie
Door Roel Grit

Rector Haveman

'Ben jíj nou Roel Grit?' Mijn verbazing was groot. Hoe kende rector Jan Haveman van het Hondsrugcollege mijn naam? Ik had nooit les van hem gehad.

Bovendien was hij tijdens mijn puberteit geen rector van mijn middelbare school het CSG, zoals het Hondsrugcollege toen heette.

Deze bijzondere ontmoeting had ik twintig jaar geleden tijdens een reünie van mijn Emmense middelbare school. De reünie vond plaats in 'ons' oude schoolgebouw aan de Baander. Deze tempel van kennis moest plaats maken voor winkels. Grootgrutter Albert Heijn ging een supermarkt bouwen op de heilige grond van mijn jeugdherinneringen.

'Ik lees jouw naam elke dag', lichtte Haveman toe. 'In mijn schuur, op mijn spijkerdoos.' Hij ging verder: 'Bij een schoolse opruimactie heb ik ooit jouw oude tekendoos gered van de vuilnis. Ik gebruik hem al jaren voor het bewaren van spijkers. En op die tekendoos staat met koeienletters de naam Roel Grit.'

Vorige week - twintig jaar later dus - ontmoette ik de gepensioneerde rector in het Atlas Theater. Ik stapte op hem af en vroeg of hij mijn tekendoos nog steeds bezat. Uiteraard herkende de 78 jarige oud-schoolbestuurder mij niet meer, maar hij kende nog wel het verhaal van mijn tekendoos. 'Als ik hem nog heb, krijg je hem terug', bood hij spontaan aan en gaf me zijn kaartje.

De volgende dag belde ik hem op. 'Ik heb hem nog hoor! Kom hem maar halen!' Na het uitwisselen van enkele herinneringen nam ik mijn oude tekendoos mee naar huis, 45 jaar nadat ik hem achterliet op school. De tekendoos-met-mijn-naam-erop staat nu vol schrijfspullen op een plank in mijn werkkamer. Vol schrijfspullen, want tekenen kan ik nog steeds niet, aan spijkers heb ik een hekel en schrijven doe ik graag.