'Golfbaanonderhoud is geen core business voor een drinkwaterbedrijf'

Assen - De fractie van de SP in de Provinciale Staten wil weten waarom de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) in 2015 een contract heeft getekend voor het onderhoud van een golfbaan.

Golfbaanonderhoud kan volgens de partij niet worden aangemerkt als core business voor een drinkwaterbedrijf. De SP wil van de provincie Drenthe weten wat de motivatie was om desondanks in 2015 een nieuwe onderhoudsovereenkomst te sluiten tot en met 2028. 

Voor het golfbaanonderhoud is in de loop van de tijd een team greenkeepers samengesteld. In dit team participeren twee medewerkers die gedetacheerd zijn door WMD. De overige medewerkers zijn bij Ad Fontes in dienst en worden doorbelast aan BètaWater. Het team wordt geleid door een hoofdgreenkeeper.

De WMD betaalt de korting die de Drentsche Golf & Country Club (DGCC) krijgt voor het onderhoud door BètaWater. De fractie wil daarom ook weten hoeveel de WMD per jaar betaalt voor deze korting. 

Nevenactiviteiten

Er is al lange tijd veel te doen om de neven-activiteiten van de WMD. Zo heeft het bedrijf projecten in Indonesië. Deze buitenlandse activiteiten leverden een forse verliespost op. Er moesten miljoenen worden afgeschreven en de activiteiten worden gestaakt. 

Om de drinkwatervoorziening door de WMD niet in gevaar te brengen zijn andere nevenactiviteiten ondergebracht in een apart bedrijf. De WMD maakte een rapport over alle bedrijven die niet betrokken zijn bij de winning van water. De aandeelhouders hadden hier om gevraagd.

Bottelarij

 Zo is er een bottelarij in Anloo. Deze activiteiten zijn inmiddels ondergebracht in twee Vennootschappen onder Firma: VOF Anloo en VOF Hondsrug. VOF Anloo produceert 5 gallon (18 liter) flessen voor kantoorkoelers en de VOF Hondsrug produceert bron- en mineraalwater in flessen van diverse maten (0,3 tot en met 5 liter) en materialen (PET en glas). Deze VOF levert voornamelijk aan de groothandel.

Volgens de SP zijn de er aanzienlijke aanloopverliezen geweest bij de bottelactiviteiten bij VOF Anloo en VOF Hondsrug. Deze zijn gefinancierd door leningen van de WMD. De partij wil nu weten hoe hoog  die leningen waren en wat de waarde en looptijd van de leningen is.

Wildlands

Voor Wildlands worden meerdere diensten geleverd. De WMD verzorgt onder andere via dochter E-Qua de warmte- en koudevoorziening voor Wildlands en omgeving en levert elektra aan Wildlands vanuit een Warmte-krachtkoppeling (WKK). BètaWater verzorgt de gehele waterzuivering en waterkringloopsluiting voor Wildlands. 

WMD heeft in 2004 aan het zuiveringsgebouw (‘de waterfabriek’) een ‘multimediagebouw’ geplaatst. Dit laatstgenoemde gebouw wordt verhuurd aan Wildlands. In eerste instantie was in dit gebouw
ook een waterkringloop tentoonstelling ondergebracht, maar die is bij de nieuwbouw in 2016 komen te vervallen. Verhuur van het Multimedia gebouw past echter niet in de activiteiten van de WMD.

De verhuur legt een beslag op financiële middelen en verhoogt het financiële risico terwijl WMD niet is ingericht op adequaat vastgoedbeheer. Ook over dit punt maakt de SP zich zorgen. Daarom wil de fractie weten wat de huidige waarde van het multimediagebouw van de WMD is.