Tichelaar wil Drents experiment om ‘versukkeling democratie’ tegen te gaan

Assen – Om de ‘versukkeling van de democratie’ tegen te gaan zou er een Drents platform moeten komen dat zich buigt over regionale zaken.

Daar pleitte Jacques Tichelaar dinsdag voor tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in het provinciehuis. ‘Ik heb een ‘opdracht’ voor onze Provinciale Staten en de Drentse gemeenteraden. Laten we nu eens het initiatief nemen om iets te doen aan de versukkeling van de democratie. Want als we onze democratie niet reanimeren, kunnen ook hier lelijke, ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden.’

Experiment

Tichelaar vindt dat de burger niet langer zoet kan worden gehouden met eens in de vier jaar een gang naar de stembus. ‘De onvrede over dit bestel groeit met de dag. Laten we daarom eens buiten de gebaande paden treden. Waarom zouden we in deze provincie, of in een aantal gemeenten, niet een experiment kunnen doen? Een experiment om de democratische participatie, de betrokkenheid van de burgers, te bevorderen. Niet in plaats ván het huidige bestuurlijke model, maar aanvullend.’

De commissaris gaf als voorbeeld het houden van bindende referenda over belangrijke thema’s. ‘Of door het toestaan van een burgerinitiatief. 150 mensen, die direct in contact kunnen treden met Provinciale Staten over een goed idee.’

Respect

Tichelaar wees er wel op dat democratie is een groot goed is, evenals de vrijheid van meningsuiting. ‘Maar wel met respect graag. Voor of tegen windmolens? Ik snap heel goed dat de emoties dan hoog kunnen oplaaien. Maar laten we alsjeblieft wel van elkaars spullen afblijven. En de veiligheid van anderen zeker niet in gevaar brengen.’