Alarmerende achteruitgang boerenlandvlinders Drenthe

Regio - Het gaat slecht met de typische vlinders van het Drentse boerenland. Tien van de twaalf boerenlandvlinders zijn achteruitgegaan. Dat blijkt uit de nieuwe Dagvlinderatlas van de Vlinderwerkgroep Drenthe.

Vooral in het agrarisch gebied is de teruggang van vlinders alarmerend groot. Het aantal soorten is hier lager en neemt drie keer sneller af dan in de natuurgebieden. In veel graslanden, weilanden en bermen verdwenen vlindersoorten zoals de argusvlinder en het oranje zandoogje.

Vlinders in kaart

Zaterdag 17 december presenteerde de Vlinderwerkgroep Drenthe in café/restaurant De Klipper in Zwiggelte de nieuwe verspreidingsatlas. Het is het werk van bijna 1.900 vrijwilligers, die op pad gingen om vlinders in kaart te brengen. Ze meldden tussen 2007 en 2015 samen ruim 225.000 vlinderwaarnemingen, verspreid over heel Drenthe. Gemiddeld komen er veertien soorten op elke vierkante kilometer in Drenthe voor. Op de rijkste plekken zelfs 33. De atlas maakt een vergelijking met de vlinders tussen 1990 en 2001.

Klimaatverandering

Uit alle gegevens blijkt dat het goed gaat met algemene soorten zoals het bijvoorbeeld het bont zandoogje en het icarusblauwtje. Ze voelen zich thuis op veel plekken en sommige soorten profiteren van de klimaatverandering. Vlinders die hoge eisen stellen aan hun leefomgeving hebben het moeilijk. Dat geldt zowel voor de boerenlandvlinders als voor vlinders van heide, hoogveen en schrale graslanden. 

Het nieuwe boek 'Dagvlinders van Drenthe 2007-2015' is hier te verkrijgen.