‘Met praten kom je verder dan schelden, schoppen of slaan’

Emmen – Scheldkanonnades op het schoolplein? Zwijgen goed bevriende klasgenoten elkaar opeens dood? Of wordt iemand het leven zuur gemaakt op social media? Geen probleem bij de praktijkschool PRO Emmen.

Een zestal leerlingen zijn speciaal opgeleid tot echte ruziesussers. Of peer mediators, zoals de officiële titel luidt. Zij bemiddelen tussen leerlingen als de gemoederen een tikkeltje te verhit raken. Op dinsdag 17 januari gaat dit project officieel van start.

Plooien

De zes leerlingen die straks bij conflicten de kou uit de lucht gaan halen, zijn 3e klas leerlingen Jeffrey Pranger, Michelle Rozema, Jari van der Schoor, Kevin Doldersum, Swen Vendelbosch en Aya El Arrass. Zij helpen straks de plooien glad te strijken als het al dan niet mis dreigt te gaan op school. Als we vragen naar de reden waarom ze zo graag willen helpen met bemiddelen, geven ze allen aan dat ze graag hun leeftijdgenoten willen helpen met het oplossen van hun geschillen.

Getrokken mes

Kevin en Jari hebben bijvoorbeeld aan den lijve meegemaakt hoe het is om gepest te worden. Beiden zijn jarenlang getreiterd, afgesnauwd en toegetakeld. Het betrof voor beiden een periode op de basisschool. Kevin belandde eens in het ziekenhuis en Jari zag zich geconfronteerd met een getrokken mes. Als ze iemand een dergelijke ervaring kunnen besparen, dan doen ze dat graag, aldus de twee.

Pin

Overigens betekent dat niet dat deze leerling-bemiddelaars straks tussen ruziënde partijen met gebalde vuisten gaan staan. De zes zetten zich vooral in om potentiële explosieve situaties te voorkomen. De pin moet zo snel mogelijk weer de granaat in, aldus het zestal. Kevin: ‘De mediator komt pas in actie als de ruziemakers zich bij hem of haar hebben aangemeld. Want stel, iemand ziet dat het niet goed botert tussen twee leerlingen of dat ze niet meer met elkaar praten of elkaar negeren. Dan is het belangrijk dat andere leerlingen of docenten ze aanmoedigen om ons op te zoeken om de kou uit de lucht te halen.’ Ruziemakers melden zich in principe op vrijwillige basis. Mocht het aankomen op fysiek geweld of grootschalige vechtpartijen; in dat geval komt de school zelf in actie.

Vrijwillige basis

Uiteraard draait het bij de bemiddelaars niet alleen om scheldpartijen of wat verhit duw- en trekwerk. Iemand kan zich buitengesloten van een groep voelen. Meestal gaat het namelijk om kleine dingen. Iets lulligs dat is gezegd in een app-groep. ‘Of iemand die over je roddelt’, aldus Jari. ‘Misverstanden en verkeerd begrijpen leiden soms tot situaties dat leerlingen elkaar uit de weg gaan. Ook op social media vinden vaak pesterijen plaats. Met als gevolg dat leerlingen elkaar mijden, het leven zuur maken of dat het volledig uit de hand loopt.’ In dat geval kunnen de ruziemakers bij een van de zes aankloppen om een gesprek aan te vragen. De leerlingen melden zich in principe op vrijwillige basis. Ze mogen een mail sturen, maar de zes ook op de gang aanspreken. Een docent kan ook doorverwijzen. Kevin: ‘Wij dragen vervolgens geen kant-en-klaar antwoord aan, dat moeten de ruziemakers zelf doen. Wij begeleiden slechts. Op die manier staan ze zelf ook eerder achter de oplossing.’

Knokken

De zes leerlingen volgden een workshop van professioneel mediator Ivette Folkers. Emmen.Nu sprak har telefonisch over het initiatief van de ruziesussers. Dat het initiatief bij Pro Emmen wordt opgestart, zegt overigens niets over de verhoudingen op school. ‘Nee, er wordt niet overdreven veel geknokt bij Pro Emmen. Absoluut niet. ‘Dat zal niet meer of minder zijn dan op elke andere school. De onderwijsinstelling wil inzetten op leerlingen die zelf onenigheid kunnen oplossen. Zonder tussenkomst van een leraar. De onlangs gepensioneerde directeur Bert Vastenburg gaf de voorzet voor dit idee.’

Skills

Volgens Folkers kan op deze wijze in hun kracht zetten van leerlingen op een belangrijke wijze bijdragen aan hun persoonlijke groei. ‘Als je ze leert hoe ze zelf conflicten kunt oplossen, dan geeft dat een stukje zelfvertrouwen. Verder kunnen ze deze skills ook in andere situaties inzetten. Denk bijvoorbeeld aan een conflict in de thuissituatie. Ze krijgen door dat je met praten vaker verder komt dan met schreeuwen, schelden of slaan.’