Aanpak wateroverlast Angelslo: ‘Eerst zien, dan geloven’

Emmen – Inwoners van straten Heemingeslag, Smedingeslag en Elkingeslag in de wijk Angelslo tonen zich vooralsnog sceptisch tegenover de voorgestelde maatregelen van de gemeente om de wateroverlast in hun straten aan te pakken.

Zoveel werd duidelijk tijdens een informatieavond in buurthuis De Cluft.

Ongeveer vier tot vijf keer per jaar is het raak in de drie straten. Na een fikse regenbui zuchten de inwoners onder de wateroverlast die dan intreed. Vooral in de Elkingeslag is het dan goed mis. Het tegen de Kerspellaan aanliggende wegdeel staat vrijwel tot kniehoogte blank. Als het flink giet zetten inwoners eigenhandig de weg af met linten en hekken. Anders klotst het water door passerend auto- en busverkeer zo de woonkamers binnen. Het leed is enorm. In augustus nog schreef deze krant over dobberende auto’s en de slierten wc-papier die na het droogvallen achterbleven in de straat. Zo gaat het volgens de bewoners al jaren en de frustratie is in al die tijd hoog opgelopen. Hoe vaak je het probleem ook meldt bij de gemeente, er gebeurde gewoon niets, aldus de mensen in de straat.

Regenwaterriool

Dinsdagavond presenteerde de gemeente de plannen om het tij letterlijk en figuurlijk te keren. Het plan behelst het plaatsen van een aantal roosters aan het begin van straten. Via een nog aan te leggen regenwaterriool wordt het hemelwater straks via die roosters afgevoerd naar overstortvijver, straks goed voor de opvang van 5000 kuub water, die ten westen van de drie straten ligt. Deze berging ligt een meter hoger dan het begin van de Elkingeslag, het laagst gelegen punt in de omgeving en daardoor de plek met de meeste overlast. Het water vond om die reden nooit zijn weg naar deze bak. Of zoals de aanwezige inwoner Henri Hebels het omschrijft: ‘Water kruipt niet omhoog.’ De geplande maatregelen moeten het vocht dus sneller en beter afvoeren.

Definitieve oplossing

Gemeentelijk medewerker Bertus Veldman denkt dat hiermee 80 procent van alle ellende met regen wel is opgelost. ‘Sommige stevige buien zijn niet te voorzien en zullen nog steeds leiden tot problemen.’ Maar voor het merendeel vangt deze oplossing het water prima op.’ Veldman schat de aanlegkosten op zo’n 7 ton. De gemeente zou na de noodzakelijke goedkeuringen op zijn vroegst in de zomer van 2018 kunnen beginnen met de aanleg. Tegen de kerst moet de klus dan geklaard zijn. Samen met het waterschap Vechtstromen zoekt de gemeente momenteel naar een definitieve oplossing. De uitkomst van dat onderzoek zal op zijn vroegst ook pas zomer volgend jaar worden gepresenteerd.

Overtuigd

De meeste aanwezigen houden het na het aanhoren van de plannen bij ‘eerst zien, dan geloven.’ Henri Hebels staat er onder meer zo in. ‘Ik ben pas overtuigd als het ook daadwerkelijk werkt. Deze problemen spelen al zo lang, misschien wel 20 jaar.’ Ook buurman Dolf Doornbos houdt wat optimisme betreft een slag om de arm. ‘Er is wel eerder verbetering beloofd. Maar het is goed dat er eindelijk wat gaat gebeuren.’

Luisterend oor

Chantal Veldman staat positief tegenover de plannen, maar betreurt het dat de gemeente niet meer en vaker en gesprek met de omwonenden is aangegaan. ‘Bij het omleiden van het verkeer stond ik soms wel twee uur in het water te plonsen. Eczeem, veroorzaakt door de wateroverlast, heb ik er aan overgehouden. In elke straat heeft iedereen wel eens voor regisseur moeten spelen.’ Vangwege al die vervelende ervaringen was wat vaker een luisterend oor wel op zijn plaats geweest, aldus Veldman.