‘Verbind Grote Rietplas met de Veenvaart’

Emmen/Oranjedorp – Een jachthaven in de Grote Rietplas en een 5 kilometer lange vaarverbinding die deze plas in verbinding stelt met de Veenvaart tussen Erica en Ter Apel.

Fractievoorzitter Harry Leutscher van LEF! gooide het balletje afgelopen week nog maar eens op tijdens een commissievergadering waar ook de Emmer vrijetijdseconomie ter sprake kwam.

Volgens de LEF!-voorman betreft het een westelijke doorsteek tussen de Bladderswijk en de Grote Rietplas, ter hoogte van de ingang van het Koning Willem-Alexanderkanaal bij Oranjedorp. Graafwerk is noodzakelijk om deze vaarweg aan te leggen, die zich volgens de plannen een weg baant tussen de wijken Parc Sandur en de Rietlanden.

Jachthaven

In dit gebied bevinden zich vele slootjes en kanalen. Mogelijk kan dat spoor bij een eventuele aanleg min of meer worden gevolgd. Het enige obstakel dat zich op de weg van het traject bevindt, is de Ericasestraat. Daar moet nog een creatieve oplossing voor worden bedacht. Tweede deel van het plan is de aanleg van een grote jachthaven in de Grote Rietplas. Over de locatie hebben Leutscher en de zijnen ook al enkele ingevingen.

Playa Sandur

In september ontstond er bij inwoners van Parc Sandur onrust over de mogelijke ontwikkeling van  camping Playa Sandur vlakbij de Aventurijn- en Toermalijndreef van deze woonwijk. Deze plannen dateren al van voor 2000, maar tot ontwikkeling is het tot dusver nog niet gekomen. Initiatiefnemer Bert Fuhler beaamde destijds dat er een mogelijkheid ligt voor een camping, maar dat hij er zelf geen vaart achter zet. Toch sluit hij de komst ervan in de toekomst niet uit. Desondanks schrokken de bewoners. Volgens het huidige bestemmingsplan zou de camping op nog geen 8 meter van de nabije woningen komen te liggen.

Ruilen

De wijk stak zelf de hoofden bij elkaar en bedachten zelf een oplossing: ruil de bestemming van de huidige als camping aangewezen grond met die van het gemeentelijke perceel aan de rechterzijde van het naburige haventje en de parkeerplaatsen. Op die manier komt de camping verder van de omringende huizen te liggen. Wat betreft de plannen voor een jachthaven denkt LEF! dat dit wellicht prima te combineren valt met een recreatiepark of de geplande maar dan wel verplaatste camping.

De fractie gaat de ideeën de komende tijd nader uitwerken. Begin volgend jaar willen zij met een voorstel, inclusief gedetailleerde tekeningen en een maquette, op de proppen komen.

Weggehoond

 Leutscher geeft toe dat het om een oud plannetje gaat, dat alweer dateert uit 2010. Toen stond het pontificaal vermeld op het verkiezingsprogramma. ‘In die tijd werd dit plan ook weggehoond’, aldus Leutscher. ‘Veels te megalomaan, werd er toen gezegd.’ Inmiddels is Emmen wat jaartjes verder en zag het succesvol afgeronde megaprojecten zoals de centrumvernieuwing, de bouw van een nieuw theater en de verhuizing van een dierentuin aan zich voorbij trekken. Kortom, dergelijke zaken kan Emmen prima aan. ‘Voor ons een reden om de Veenvaart weer op de agenda te zetten.

Animo Veenvaart

Want er moet wat gebeuren. De jaarlijkse animo van vaarrecreanten voor de vaarverbinding neemt af, zo blijkt uit de cijfers van statisticus Herry Thole. Afgelopen jaar gleden er 1972 bootjes langs de sluizen, ongeveer 230 minder dan het jaar daarvoor. In 2014 lag dat aantal nog op 2340, maar dat was weer ruim 500 minder dan in 2013. De collega’s uit de fractie van Wakker Emmen zagen de terugloop met lede ogen aan. Heeft het voor een ondernemer wel zin om te investeren om en rond de vaarweg, als de animo een dalende lijn vertoont, vroegen zij zich hardop af.

Toeristische kar

Leutscher hoopt met zijn plan een bijdrage te leveren aan een trendbreuk wat betreft de achteruithollende cijfers. ‘Een doorsteek van de Veenvaart naar de Grote Rietplas zorgt voor een economische impuls. De doorstroming zorgt voor schoner water, want minder kans op blauwalg. Bovendien stijgt de omringende woningvoorraad in waarde.’ Hoeveel het project gaat kosten, is nog niet berekend. Leutscher schat zelf in dat het om ‘miljoenen’ draait. ‘Een dierenpark alleen is niet voldoende om de toeristische kar van Emmen te trekken. Er is meer nodig.’