LEF! steunt CDA-voorstel over aanpassing carbidregeling

Emmen - De CDA-fractie in de gemeenteraad van Emmen heeft aangekondigd met een wijzigingsvoorstel te komen, zodat onder andere carbidschieten in het centrum van Erica mogelijk blijft. De LEF!-fractie ondersteunt dit initiatief.

De partij is het ook eens met de stellingname van het CDA dat wanneer al jarenlang op verantwoorde wijze carbid wordt geschoten zonder klachten, wat dan de reden is om het niet meer toe te staan, behalve de regel.

LEF!-raadslid Jenneke Ensink: 'Beter voor Oud en Nieuwe ten halve gekeerd, dan na 1 januari ten hele gedwaald. De gemeenteraad is er ook voor om eigen weeffouten te corrigeren! Laten we er dus voor zorgen dat wij dat op 22 december dan ook doen.'

Ruim duizend handtekeningen

Zo stil het tijdens het behandelingstraject van het collegevoorstel was, zo rumoerig werd het nadat het besluit erover formeel was genomen. Met name in Erica, waar carbidschieten bij Café The Spot al jarenlang een traditie is, speelde de verbazing en boosheid sterk op. In een mum van tijd werden ruim duizend handtekeningen door en onder de dorpsbewoners verzameld, met als strekking: 'neem ons onze traditie niet af'

LEF!-fractievoorzitter Harry Leutscher: 'De gemeenteraad, dus incluis mijn eigen fractie, heeft bij de behandeling van de nieuwe carbidregeling niet goed opgelet. Er is verzaakt om de locatielijst als informatie bij de besluitvormig over de regeling te betrekken. Dan had voorzien kunnen worden hoe op Erica de toepassing van de regeling was uitgepakt.'

Gerechtelijke uitspraak

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van oktober een besluit genomen over een nieuwe carbidregeling in de APV. Na problemen in Noordbarge en een gerechtelijke uitspraak hieromtrent werd de gemeente hiertoe in feite gedwongen. De nieuwe carbidregeling werd door het college gepresenteerd als een verbetering en een verruiming van de oude regeling. En als zodanig werd deze door het verlenen van instemming door de gemeenteraad omarmt.