OM kan zich vinden in aanhouden van zaak 'moordbroers'

Leeuwarden - Het Openbaar Ministerie (OM) is tevreden over de beslissing van het Gerechtshof in Leeuwarden om de zaak van de drievoudige moord in Exloo en Dwingelderveld aan te houden.

het Hof besloot vandaag dat er nader (forensisch technisch) onderzoek moet worden gedaan naar de moord op Berend Smit. Tevens moet er nader onderzoek plaatsvinden naar de persoonlijkheid van beide verdachten, de broers Marcos en Admilson R.

Tijdens de zitting is door zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging een scenario geschetst met betrekking tot het levenseinde van Smit. Deze scenario’s sluiten elkaar uit.

Het Hof is bij de beraadslaging tot de conclusie gekomen dat het op basis van het beschikbare dossier niet mogelijk is te beslissen welk van de scenario’s als juist moet worden aangemerkt. Dit is voor het Hof reden geweest om nader onderzoek te gelasten.

Het Openbaar Ministerie acht de waarheidsvinding in het algemeen en derhalve ook in deze zaak van het grootste belang. In die zin is het Openbaar Ministerie tevreden met de beslissing van het Hof.

Tegelijkertijd realiseert het Openbaar Ministerie zich dat deze beslissing een langere periode van onzekerheid betekent voor de nabestaanden.

Dat vindt het Openbaar Ministerie betreurenswaardig, maar in het licht van de waarheidsvinding toch noodzakelijk.