Gemeente zoekt naar geschikte carbid locaties

Emmen - De gemeente Emmen heeft een lijst met 135 locaties vastgesteld, waar volgens de nieuwe regels carbid geschoten mag worden tijdens oud en nieuw. De lijst met locaties kan nog worden aangevuld.

Tot 20 november kunnen verzoeken om locaties toe te voegen worden aangemeld.

De lijst met locaties die al goedgekeurd zijn, is te vinden op de website van de gemeente. Hier staan ook de nieuwe regels vermeld.

Vervolg

Na 20 november worden alle locaties waarvoor een verzoek tot toevoeging is ontvangen, getoetst of ze voldoen aan de nieuwe regels.

Uiterlijk op 29 november stelt het college de definitieve locatielijst vast. Dit zijn dan de locaties waar het komende oud en nieuw carbid geschoten mag worden. Tegen dit besluit is bezwaar en beroep mogelijk.