Parc Sandur en Alfa-college gaan samenwerken

Emmen / Hoogeveen - Center Parcs Parc Sandur in Emmen creëert leerwerkplaatsen voor studenten Business Leisure & Hospitality van het Alfa-college in Hoogeveen.

De eerstejaars studenten gaan zich bekwamen in onder andere front-office werkzaamheden en worden aangestuurd door derdejaars studenten. De professionals van Center Parcs Parc Sandur begeleiden hen hierbij. De samenwerking tussen Center Parcs Parc Sandur en het Alfa-college wordt dinsdag op Parc Sandur vastgelegd en ondertekend door Bert de Groot, General manager Sandur, Jan Voortman, opleidingsmanager Alfa-college en Lector dr. Ineke Delies namens het dubbellectoraat Alfa-college/Stenden ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’, van waaruit de samenwerking tot stand is gekomen.

Onderwijsvernieuwing

Gerben van der Meulen is als coördinator van de opleiding Business Leisure & Hospitality nauw betrokken bij de praktische uitvoering van de samenwerking. Voor hem is het een belangrijke stap: 'Het Alfa-college besteedt veel aan dacht aan onderwijsvernieuwing. We zoeken steeds naar nieuwe manieren om onderwijs te verzorgen en studenten willen ook op andere manieren onderwijs krijgen. Met deze samenwerking doen we een beroep op het ondernemerschap van onze studenten en sluiten we met de opleiding perfect aan op de praktijk.'

Housekeeping

Studenten in het eerste leerjaar starten hun werkzaamheden in de front-office, waarbij ze ervaring opdoen bij de check-in en afhandeling van e-tickets. Een ander onderdeel is housekeeping, zoals het uitvoeren van service-calls en facilitaire kwaliteitscontroles. Ook draaien ze mee bij de animatieactiviteiten. Derdejaars studenten sturen hen aan. Zij oefenen hiermee hun leidinggevende capaciteiten.

Innovatie

In het ReCoMa-lab, het uitvoeringsorgaan van het lectoraat worden concrete projecten tussen MBO en HBO en het regionale bedrijfsleven opgepakt, op het gebied van innovatie. Center Parcs Parc Sandur is één van de regionale bedrijven die vanaf de start van het lectoraat in 2009 betrokken is bij deze vorm van regionaal co-makership. Er is onderzoek gedaan naar ‘total guest experience’, waarbij het gaat om (veranderende) gastprofielen en de competenties van medewerkers om daar op in te spelen. Met de ondertekening van het convenant wordt een samenwerking voor onbepaalde tijd aangegaan.