Werk aan N391 bij Roswinkel begint 24 oktober

Roswinkel - De verbreding van het laatste stuk van de N391 en de reconstructie van de kruising bij Roswinkel begint maandag 24 oktober. De N391 tussen Roswinkel en de N366 is vanaf die dag tot en met 22 november dicht.

De werkzaamheden die in september waren gestart, zijn stopgezet vanwege de aanwezigheid van de beschermde poelkikker in de strook langs de N391. De kikkers zijn inmiddels verplaatst naar een veilige plek. Hierdoor kunnen de werkzaamheden worden voortgezet.

Viaduct

Bij Roswinkel wordt een viaduct gebouwd, waar de Roswinkelerstraat onderdoor loopt. Er komen op- en afritten, die aan weerszijden van de N391 uitkomen op een rotonde. Ook wordt het laatste deel van de N391 tussen Roswinkel en de N366 verbreed. Het deel tussen Emmerschans en Roswinkel werd al in 2014 verbreed.

Fasen

De werkzaamheden worden in een aantal fasen uitgevoerd, zodat de hinder voor de omgeving en voor het verkeer op de N391 zoveel mogelijk beperkt wordt. De aannemerscombinatie Reef Infra/Van Haarst, begint als eerste met het verbreden aan het gedeelte van de N391 tussen Roswinkel en de aansluiting op de N366. Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden en de verkeershinder.

Verbreding

Van 24 oktober tot en met 22 november wordt het laatste deel van de N391 verbreed. Tijdens deze periode is dit weggedeelte afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Emmer-Compascuum (zie bijgevoegde kaart). Komend uit de richting Veendam via de N366 wordt een omleiding aangegeven via de N378 of de N374. Vanuit het zuiden wordt het verkeer via de N34 omgeleid.

Rotondes

Het aanleggen van de aansluitingen op de rotondes in de Roswinkelerstraat. Dit gebeurt in de periode van 7 tot en met 22 november. Tijdens deze periode is de Roswinkelerstraat afgesloten. Het verkeer wordt ook nu via Emmer-Compascuum omgeleid. Voor de fietsers wordt in deze periode een korte omleiding aangelegd, zodat zij niet ver hoeven om te rijden. Dit wordt met borden aangegeven. Vanaf 23 november zijn de N391 en de Roswinkelerstraat weer open voor het verkeer.

Op- en afritten

Deze werkzaamheden vinden aansluitend op de werkzaamheden aan de Roswinkelerstraat plaats. Zodra de op- en afritten gereed zijn, wordt het verkeer hier langs geleid en wordt begonnen met de bouw van het viaduct en de nieuwe rotondes.