Plan noordelijke ringweg boven Emmermeer afgeschoten

Emmen – Het plan van om een verbrede noordelijke rondweg aan te leggen tussen de N34 ende N391 (Emmen-Ter Apel), is definitief afgeschoten door de coalitiefracties van de provincie Drenthe.

Oud-wegenbouwkundige Piet Muijzert diende het plan in als alternatief voor verdubbeling van de N34. Volgens hem is zijn idee veel goedkoper. Het traject zou langs de hoogspanningsmasten door het Valtherbos moeten worden aangelegd. Zo ontstaat er een vervangend traject via de N366 richting Groningen.  

De provinciale coalitiefracties PvdA, CDA,VVD en Christenunie zien geen draagvlak voor het plan. ‘Onze fracties (ook in Emmen) geven aan dat draagvlak ontbreekt. Ook in de nabije toekomst wordt geen wijziging van dit standpunt verwacht’, schrijven de fracties.

Muijzert presenteerde de plannen afgelopen maandag tijdens de commissievergadering aan de Emmer raadsfracties. Over het algemeen werd er toen vrij lauw gereageerd op zijn initiatief. Het provinciale afwijzen, beschouwt Muijzert als een gebrek aan ‘durf’.