SP eist duidelijkheid over de waterprojecten van de WMD

Assen - De fractie van de SP in de Provinciale Staten wil inzicht in alle informatie over de Indonesische waterprojecten waar Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) bij betrokken was. De WMD verloor 13 miljoen euro op die activiteiten.

De SP wil dat alle rapporten en brieven van de ministeries over de Indonesische waterprojecten per direct naar de Provinciale Staten gestuurd worden. Dit staat in een motie die de partij morgen tijdens de Statenvergadering zal indienen.

De fractie wil een einde aan de informatieachterstand van de Staten. De partij doelt op de kritische rapporten over de waterprojecten van de WMD die in een la zijn verdwenen en dit jaar weer boven water kwamen.

Onlangs berichtte het Dagblad van het Noorden nog over een brief uit 2013 van minister Ploumen aan de Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar. In die brief zou de minister gevraagd hebben om de Indonesische waterprojecten te herzien.

Volgens Wim Moinat, fractievoorzitter van de SP, moeten de Staten nu direct geïnformeerd worden en wil de partij niet wachten op het eindrapport van professor de Waard.

Vanwege het nog lopende onderzoek van De Waard werd een eerdere motie van de SP over de waterprojecten van de WMD aangehouden.