FNV kraakt Wmo-beleid Emmen

Emmen - De FNV is niet te spreken over de in haar ogen gebrekkige informatievoorziening omtrent de Wmo in de gemeente Emmen. Bovendien zou het beleid in strijd zijn met de wet.

De informatie op de gemeentelijke website wordt door de belangenorganisatie omschreven als ‘zeer slecht.’ Dat blijkt uit een rapport van de FNV. ‘Het vermoeden bestaat dat sprake is van resultaatgericht indiceren, maar de beleidsregels en de informatie op de website noemen niets concreets’, aldus de conclusie van de onderzoekers.

In strijd met Wmo

Om die reden is contact opgenomen met de gemeente. ‘Maar wij hebben geen reactie ontvangen.’ Het FNV vermoedt dat er sprake is van resultaatgericht indiceren. Bij deze manier van indiceren maakt de gemeente afspraken met zorgaanbieders over de resultaten die zij moeten behalen. Voorbeelden zijn een schoon huis of versterking van de zelfredzaamheid. De zorgaanbieders mogen zelf bepalen hoe ze dit willen realiseren. En dat is in strijd met de wet, menen de opstellers van het rapport.

Verrast

De gemeente Emmen zegt verrast te zijn door de getrokken conclusies. ‘Dat gemeente Emmen niet werkt volgens de wet Wmo 2015, herkennen wij absoluut niet en staat haaks op eerdere uitspraken’, vertelt woordvoerder Joanne Hamming. Onlangs zijn er een drietal uitspraken geweest van de rechtbank Noord-Nederland, waarin het beleid van de gemeente aan de orde geweest. ‘Volgens deze uitspraken is het beleid van de gemeente niet in strijd met de Wmo 2015.’

Uitspraak

De Centrale Raad van Beroep heeft uitspraak gedaan en aangegeven dat gemeenten huishoudelijk hulp moeten leveren die nodig is, vervolgt Hamming. ‘Dat doet de gemeente al. Ook zorgen wij voor een uitgebreid onderzoek, dat per 1 januari wordt gedaan door de onafhankelijke stichting De Toegang. Er wordt aangegeven dat ook onderzocht moet worden naar de tijd die iemand nodig heeft om een huis schoon een leefbaar te houden.’  

Beleidsstukken niet op website

Wat betreft de informatievoorziening op de website, zegt Hamming dat de gemeente constant uitkijkt naar de behoefte van de burger. Beleidsstukken worden echter bewust niet geplaatst op de site. ‘Onderzoek wijst uit dat mensen dit niet lezen.’

Achterhalen

Volgens Hamming zoekt Emmen nog contact met het FNV om deze zaken nader te bespreken. Waarom de FNV de gemeente niet heeft kunnen bereiken, is niet bekend. ‘Wij hebben niet kunnen achterhalen wie van de onderzoekers ons benaderd zou hebben.’