'Schade woningen werd niet aangericht door aardbeving'

Emmen - Geen van de onderzochte schademeldingen na de aardbeving op 30 september 2015 in Emmen is daadwerkelijk veroorzaakt door de beving. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos.

In totaal zijn er 111 meldingen bij NAM binnengekomen. De laatste melding dateert van enkele weken geleden. Alle schademeldingen zijn  individueel beoordeeld. Vandaag is het eerste deel van het rapport gepubliceerd.

Binnen het onderzoek is gezocht naar verbanden waarmee de relatie tussen de aardbeving en de schade kan worden aangetoond. Zo is bijvoorbeeld onderzocht of het aantal schades in een woning richting het epicentrum toeneemt. Dat blijkt niet het geval te zijn. Ook andere verbanden die zijn onderzocht tonen geen relatie aan tussen de aardbeving en de gerapporteerde schades.

Het eindrapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt verslag gedaan van de onderzoeksopzet en de algemene resultaten. Het tweede deel bestaat uit de individuele rapporten van de woningen van de schademelders.

Resultaten

In de loop van deze week ontvangt iedere melder de resultaten van het specifieke onderzoek in zijn woning. Bij elke schademelding is aangegeven wat de oorzaak  van de schadevorming is. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende vormen van bouw- of constructiefouten ontdekt. De onderzoekers van Witteveen+ Bos zullen de individuele bewoners benaderen om desgewenst  mondeling een nadere toelichting op het hoofdrapport alsook het individuele rapport te geven.