Zorg gaat op de schop in Emmen

Emmen - De gemeente Emmen vanaf 2017 opdelen in zes gebieden, met elk een eigen zorgprogramma op maat.

Dat is de strekking van het zorgplan dat wethouder Jan Bos (Wakker Emmen) onlangs presenteerde tijdens een commissievergadering.

De zes gebieden behelzen een in drieën opgedeeld Emmen en de buitengebieden De Monden, De Blokken en De Velden. Binnen elk cluster treedt één zorgaanbieder op als hoofdverantwoordelijk regisseur, die alle schoonmaakondersteuning, dag- en thuiszorg in goede banen leidt.

Goede mix

Voorop staat dat de aanbieders een goede mix moeten vinden tussen professionele zorg en burgerinitiatieven. Een uit generalisten en per gebied samengesteld toegangsteam vervult de rol van onafhankelijk aanspreekpunt en verbindende schakel tussen zorgbehoevenden, huisartsen, informele zorg (vrijwilligers) en de zorgaanbieder. Het team neemt per 2017 de keukentafelgesprekken over van de zorgaanbieders.

Aparte stichting

Bos wil het team omwille van de onafhankelijkheid onderbrengen in een aparte stichting. De wethouder verwacht dat de samenwerking tussen alle zorgverleners, professioneel en vrijwillig, intensiveert dankzij deze aanpak. De opzet moet een einde maken aan langs elkaar werkende zorgverleners en het kastje-van-de-muureffect. Voor het is een budget van 100 miljoen euro beschikbaar.