Faillissement winkelketens stuwt WW-uitkeringen Drenthe verder op

Regio - Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in februari toe met 340 uitkeringen (2,1%). Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Drenthe 7,0% (1.098) meer WW-uitkeringen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV.

Eind februari 2016 telde Drenthe 16.732 WW-uitkeringen. Dat is 6,7% van de beroepsbevolking.

Grootwinkelbedrijf

Met het faillissement van V&D en het mislukken van de doorstart in februari verloren veel mensen hun baan. Ook andere winkelketens sloten de afgelopen maanden hun deuren. De ontslagen in de detailhandel missen hun uitwerking op de arbeidsmarkt niet.

In februari kwamen er in Drenthe 166 nieuwe WW-uitkeringen bij vanuit het grootwinkelbedrijf. Hierdoor nam het aantal WW-uitkeringen uit het grootwinkelbedrijf toe met 49%.

Het UWV houdt samen met de gemeente Emmen eind maart een inspiratiedag speciaal voor deze doelgroep.

Seizoen

Ook het seizoen had invloed op de hoogte van de WW. Door de winterperiode is er in sommige sectoren (bijvoorbeeld agrarische sector en bouw) minder bedrijvigheid. Daarnaast heeft de Wet Werk en Zekerheid een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen.

Andere regio's

In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind februari uit op 469.173. Dat is 5,3% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 464.745. In de afgelopen maand steeg het aantal WW-uitkeringen landelijk met 1,0% (4.428). Vrijwel alle provincies laten in februari een stijging van de WW zien. Alleen Zeeland en Noord-Brabant kennen een daling van de WW. Een jaar eerder waren er 455.138 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 3,1% (14.035). Alleen in Midden-Nederland nam de WW het afgelopen jaar af.