PvdA maakt zich zorgen over Drentse werkgelegenheid

ASSEN - Het gewest Drenthe van de Partij van de Arbeid heeft op een vergadering een resolutie vastgesteld die zal worden verstuurd naar alle volksvertegenwoordigers. Hierin dringen de Drentse leden erop aan ervoor te zorgen dat er geen werkgelegenheid uit Drenthe verdwijnt. Door een eventueel vertrek van rijksdiensten uit Drenthe, het mogelijk afstoten van werkgelegenheid bij Nacap in Eelde, Fresenius Hemocare in Emmer-Compascuum en GGZ Drenthe komen meer dan 500 directe arbeidsplaatsen op de tocht te staan.

Met het afstoten van de werkgelegenheid is ook een nog niet te overzien aantal indirecte arbeidsplaatsen gemoeid. Mocht de Belastingdienst uit Emmen verdwijnen, dan hebben zo goed als alle rijksdiensten de provincie Drenthe verlaten. 'Het is een vorm van beschaving dat bij het afstoten dan wel verplaatsen van werkgelegenheid de economische weerbaarheid van de betrokken regio in ogenschouw wordt genomen, zeker wanneer het gaat om het verplaatsen van rijksdiensten die in het verleden juist met het oog op een evenwichtige spreiding van werkgelegenheid naar Drenthe zijn verplaatst', aldus de Drentse PvdA. 'Het is ook een vorm van beschaving dat bij de bedrijfsbeslissing de positie van de medewerkers een rol speelt en dat het niet aangaat dat de kosten die voortvloeien uit de bedrijfsverplaatsing op de samenleving worden afgewenteld.'