Matig toekomstperspectief voor leegstaande V&D-panden

Meppel / Emmen/ Assen - De toekomst van de leegstaande V&D panden in Nederland loopt sterk uiteen. Colliers International onderwierp alle 62 panden aan een analyse, waaronder die in Meppel, Assen en Emmen.

Hierbij werd onder meer gekeken naar de kwaliteit van de locatie, het verzorgingsgebied en passantendrukte. Deze waardering werd afgezet tegen de risico’s zoals wederverhuurbaarheid van het pand, huurprijs, prognose van de bevolking en leegstandsontwikkeling.

Uit het onderzoek blijkt dat de voormalige V&D-panden in Assen, Meppel en Emmen in de categorie ‘matig’ toekomstperspectief vallen. De kans dat een nieuwe winkelformule in deze panden komt is niet hoog. Bij Assen is vooral een hoge mate van leegstand een probleem.

Voor alle drie de panden moet lokaal marktonderzoek uitwijzen of er toch geen kansen liggen voor enig kleinschalige retail of andere commerciële functies. Volgens de onderzoekers kan ook ombouwen tot woonruimte een oplossing bieden.