'Liever een AZC dan een windpark op Pottendijk'

Emmen / Nieuw-Amsterdam - 'Bouw maar een asielzoekerscentrum op de Pottendijk in plaats van een windpark.' Één van de aanwezigen woensdagavond was daar tijdens de bijeenkomst bij Hotel van der Valk in Nieuw-Amsterdam heel duidelijk in.

Initiatiefnemers presenterden aldaar hun voorstellen voor een windmolenpark op de Pottendijk.

17.000 huishoudens

'Als bewoners zijn wij hier al rijkelijk voorzien van lawaai waar wij behoefte aan hebben is werk', aldus een van de aanwezigen. Ongeveer 150 mensen waren naar de informatieavond gekomen waar Raedthuys en Yarden Energy hun plannen voor een windpark op de Pottendijk presenteerden. Beide bedrijven presenteerden een beeld over hoe zij een rendabel windpark willen neerzetten op de Pottendijk. Raedthuys heeft in 2015 drie windparken gebouwd, samen goed voor bijna 24 MegaWatt. De verwachting is dat deze windparken genoeg elektriciteit produceren voor 17.000 huishoudens.

Tweehonderd meter hoog

Al snel werd tijdens de bijeenkomst duidelijk dat de randvoorwaarden die de gemeente Emmen heeft gesteld voor een windpark op de Pottendijk niet haalbaar zijn voor de initiatiefnemers. De gemeente heeft als harde voorwaarde gesteld dat de windmolens maximaal een ashoogte mogen hebben van 100 meter en een tiphoogte van maximaal 149 meter. Daarnaast gaat de gemeente uit van een plaatsing van de windmolens voor de duur van 16 jaar. De initiatiefnemers gaan in hun plannen uit van een hoogte van tweehonderd meter en dat de molens dertig jaar blijven staan. Als de gemeente Emmen blijft volhouden aan die harde voorwaarden dan worden er door Raedthuys en Yarden Energy geen windmolens op de Pottendijk gebouwd omdat het dan niet rendabel is.

Voorstanders

Raedthuys en Yarden Energy hebben samen een plan ingediend voor windparken langs de N34 voor vijf molens, Zwartenbergerweg voor zeven molens en Pottendijk voor twintig molens.

Ondanks dat de meeste aanwezigen tegen een windpark zijn waren er ook voorstanders. Jan Jonker uit Nieuw Weerdinge was één van de voorstanders. Hij heeft als vrachtwagenchauffeur regelmatig onder een windmolen geslapen en dat ging volgens hem prima. Verder stelde hij voor om de windmolens meer te groeperen langs de grens met Duitsland. Doordat ze daar al staan kun je deze er volgens hem beter bij plaatsen en heb je maar op een plaats aangezichtsvervuiling.