‘Windmolens zijn vorm van landschapsgenocide’

Emmen - Wakker Emmen heeft samen met de coalitiepartijen CDA en PvdA een akkoord gesloten met als uitgangspunt 'hoe houden wij de windturbines in Emmen tegen?’

Raadslid en woordvoerder energie en windturbines Henk Linnemann zegt dat alle voorwaarden aanwezig zijn om Emmen windmolenvrij te houden. Dat betekent dat elke opening die uitvoering van dat uitgangspunt mogelijk maakt te baat genomen moet worden.

‘Wat doen jullie, wat doe jij eraan? Op alle niveaus ben ik voor mijn partij bezig. Landelijk, regionaal en lokaal, juridisch en bestuurlijk. Hoe tegenhouden? Met een groep gemeenten, raadsleden en daarmee verbonden juristen. Het besluitvormingsproces is in strijd met de beginselen van onze democratische rechtstaat, onze wetgeving, de code interbestuurlijke verhoudingen, het Verdrag van Aarhus en de Lokale Autonomie. Hendrikus Velzing en ik hebben met kamerfracties intensief contact. Met raadsleden over het hele land hebben we een initiatief opgezet tegen windmolens. Onze argumenten zijn in recente Kamerdebatten heel goed vertaald. Ook met het VNG-bestuur hebben we een gesprek. Onze invloed moet niet onderschat worden. Onder de bevolking en in de pers is toenemende reuring en verzet.’

Piekbelasting

Linneman vervolgt: ‘Van wat Aa en Hunze doet, die de minister voor de rechter sleept om de windturbines tegen te houden, kunnen wij als Emmen ook leren. Zo moeten wij de provincie niet weg laten komen om ons 35,5 Megawatt extra op te leggen. Als we een rechtsstaat zijn, dan moet onrechtmatig overheidshandelen afgestraft worden. Wij zijn voorstander van duurzame energiedoelen. Er zijn legio alternatieven om aan duurzame energie te doen. Windturbines hebben een negatieve impact op energiebalans vanwege de piekbelasting ten gevolge van de afhankelijkheid van wind. Dat er op topniveau voor windturbines gekozen is, heeft in Nederland te maken met kapitaalsbelangen. De EU verlangt dat niet, we zijn vrij andere technieken te kiezen, zoals energiebesparing, massale isolatie en zonne-energie. Kijk naar het opschorten van de windturbines op zee. Onze Aarhus-klacht is ontvankelijk verklaard. Ik heb er in de raad onmiddellijk vragen over gesteld met het doel het besluitvormingsproces hieraan te toetsen. Eind december heb ik samen met Lies Zondag van de raad van Veendam een klacht gestuurd naar de voorzitter van de Raad van Europa in Straatsburg om wat er in Nederland fout is gegaan met het proces van Wind op Land.’

Miljarden subsidies

‘Ook als een raad overruled wordt door provincie en rijk hebben de burgers het volste recht zich tot het uiterste te verzetten. ‘Windturbines zijn een vorm van landschapsgenocide’, zegt kamerlid Eric Smaling. Bovenal leveren windturbines niets aan werkgelegenheid op en ze zijn alleen rendabel door miljarden subsidies.’

Doelstellingen

Er staat volgens Linnemann veel op het spel. ‘Onze lokale democratie en autonomie. Geef de provincies en gemeenten de ruimte om een X-aantal MWh hernieuwbare energie te realiseren. Dan heb je een grote kans om de doelstelling van 14% in 2020 te halen. Windturbines zijn een onnodige slag in de lucht.’