Aa en Hunze en Borger-Odoorn stappen naar rechter om windmolenpark

Borger / Exloo / Gieten - De kortgedingrechter in Den Haag heeft zich vandaag gebogen over de kwestie wie de regie voert bij de plaatsing van turbines in windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn heeft de zaak tegen het Rijk aangespannen.

Wie voert de regie

Minister Kamp heeft de vergunningverlening bij de gemeente weggehaald en bepaald dat dit op Nationaal niveau moet worden geregeld. Beide gemeenten houden zich vast aan het standpunt dat niet het Rijk, maar de provincie beslissingsbevoegd is.

Nationaal belang

De discussie behelst de zogenoemde Rijkscoördinatieregeling. Daarmee kan de overheid lokale projecten overnemen van provincies en gemeenten, wanneer het project van nationaal belang is. Kamp vindt dit zo’n project, omdat het om meer dan honderd megawatt gaat.

Brief

In brief van 16 december liet Kamp weten dat de aanvragen naar de minister moeten worden gestuurd. De gemeente kan hiertegen geen bezwaar maken. De gemeenten besloten alsnog naar de rechter te stappen.

Hoe de bal gaat rollen blijft de komende twee weken ongewis. De rechter doet woensdag 3 februari uitspraak. (ADP)